i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
您的位置:首页>>数码家电

真好生活是什么?TCL冰箱洗衣机用创新科技给你答案!

发布时间:2018-11-07 15:42:39  来源:互联网    采编:邵艳芳  背景:

流入风格和我完全若 www.westps.net  核心提示:不知从什么时候开始,品质生活成为了高端奢侈的代名词,挎铂金包、带大牌表,无论何时自拍都要乱入大logo标志??此铺迕嬗叛诺谋曜级髁髀蹲沤萌嘣熳鞯母】?,更好似远远脱离了生活的本质。因为对生活品质有要求的人,不一定是有钱人,但是一定是会把钱花在能提升生活质量的人。他们关注自己实际生活的体验需求,注重健康平衡的生活方式,更懂得在嘈杂浮躁的社会环境中保持一份真我,拥有在简单生活中感知和发现美好的能力。而他们也成为了“真好生活”的践行者。不知从什么时候开始,品质生活成为了高端奢侈的代名词,挎铂金包、带大牌表,无论何时自拍都要乱入大logo标志??此铺迕嬗叛诺谋曜级髁髀蹲沤萌嘣熳鞯母】?,更好似远远脱离了生活的本质。因为对生活品质有要求的人,不一定是有钱人,但是一定是会把钱花在能提升生活质量的人。他们关注自己实际生活的体验需求,注重健康平衡的生活方式,更懂得在嘈杂浮躁的社会环境中保持一份真我,拥有在简单生活中感知和发现美好的能力。而他们也成为了“真好生活”的践行者。

 对一名996工作制的80后小白领而言,真好生活是在焦虑快节奏的工作生活中保留一份对美食的热爱,亲手制作简单却健康的一日三餐;对一名90后妈妈而言,真好生活是懂得如何通过互联网淘出实用高效的母婴产品,守护宝宝每一日的健康成长;对一名70后社会中流砥柱的大叔而言,真好生活是享受最前沿的健康科技产品,从每一个细节把控自己的身体状况的变化;返璞归真的小确幸生活,独享专属自己的品质好物。正如TCL冰箱洗衣机以强大的食材养鲜科技与衣物洗涤免污洗护创新为用户的健康生活保驾护航,守护着每一名用户的每一天。

 TCL一体变频风冷冰箱 忘乎烦恼返璞归真

 采菊东篱下,悠然见南山的田园诗生活几乎是每一个城市人的梦想,大家渴望慢节奏的生活方式,去山里租下一个院子与自然为伴,在一日三餐中体验生活的美好。就像是打开TCL一体变频风冷冰箱的大门,迎接你的那一股新鲜食材的清香气。

 古语有云,世间万物,唯有爱与美食不可辜负。城市生活中每日都想品尝新鲜的美食,就必须依靠科技的力量。相比普通冰箱,TCL一体变频风冷冰箱独有的一体式控制双变频技术,实现2分钟速冷1℃。不论是龙虾海鱼还是阳澄湖大闸蟹,通过强大的速冷锁鲜功能锁住食材新鲜,保留食材的原汁原味。不论是忙碌是上班族还是全职家庭主妇,都能享受到烹饪的乐趣与100%的食材营养。在厨房感知生活的本真,用味蕾感知美食的本味。

 除此之外,打蔫缩水的水果蔬菜几乎是每一个美食爱好者的噩梦,如果遭遇腐烂变质则更为危害人体健康。好在TCL一体变频风冷冰箱全空间永久AAT负氧离子养鲜技术,为食材提供除尘、除味、除菌、新鲜呵护为一体的360度养护,实现果蔬7天锁水率90%以上。让无暇买菜的用户,随时都能吃到鲜美的果蔬。在干燥的秋季,从冰箱里取出爽口的西红柿、黄瓜,咬一口汁液爆裂,果味香浓,凉滋滋的,好不惬意。

 更为重要是,为了避免食材被冰箱内的细菌污染,TCL一体变频风冷冰箱采用防霉1级的银离子抗菌把手、防霉1级抗菌门封,AAT+智慧风、全新升级的T-Hips改性抗菌材料,从外到内去除多种有害病菌,?;な巢牡男孪视氚踩?,为家庭提供周到的健康呵护。从此吃的新鲜更吃的健康,再也不会因为冰箱细菌而导致肠胃炎了。

 另一方面,不论是被健康焦虑所困扰的爱茶中年大叔,还是照顾二孩无暇自顾的“90后老母亲”,也都能在自己平淡的生活中通过TCL一体变频风冷冰箱,找到治愈焦虑的方案。TCL一体变频风冷冰箱专属存储分区,搭配干湿分区、3℃母婴专区、-1度鱼肉恒温锁鲜专区、红酒茶叶保健品特殊食材存储专区,大空间让专属更专业,让新鲜更自然,真正实现食材从“单纯存储”到“存储养护”升级,为用户打造由外到内从购物、存储到一日三餐的智慧健康家。当一盘精致好看,芳香四溢的美味食物摆在你眼前之时,填饱的不仅是你空虚的肚子,还有你整个的灵魂。

 TCL免污式洗衣机 净无牵挂回归

 生活不止眼前的苟且,还有诗和远方。焦虑繁忙的日常工作让洗衣成为人们生活中不得不面对的苟且,堪称用户最为繁重的家务之一。虽然洗衣机的出现一定程度的解决了人们的烦恼,但这并非一劳永逸。

 众所周知,普通洗衣机使用了几年后,内部往往会沉积大量的污垢滋生细菌,即便是针对洗衣机的清洁剂也很难达到彻底清理的效果。试想,如果用这样的洗衣机洗完了贴身衣物,穿在身上,大量的细菌会对身体健康造成多大的威胁。如何在最短的时间里以最便捷的方式给衣物来一场彻底的清洁?TCL免污式洗衣机给出了自己的专属答案。

 TCL免污式洗衣机通过改变衣机内部结构,以技术创新实现了全方位、全过程、全寿命的100%全免污,完全杜绝固体污染物与病菌。从此你可以放心的将衣物交给洗衣机,不必担心传说中的脏水洗衣,对市面上卖的洗衣机清洁剂也可以说拜拜了。尤其是对于有孩子的家庭,告别洗衣二次污染、交叉污染就是真正提升生活质量,以洁净守护孩子健康本真生活。

 与此同时,针对阴冷潮湿的南方地区,烘干几乎成为了洗衣机的必备功能。上班族更是无法忍受旷日持久的晾晒过程。好在TCL免污式洗衣机采用首创低温速干冷凝式洗烘一体机,实现40分钟极速洗烘一体——2件衬衫40分钟极速洗烘,即洗速干。用最快速的方式解决洗衣烘干问题,身着洁净温暖的贴身衣物踏出家门,可谓暖到心里去了。

 更为重要的是,相比传统洗衣机,TCL免污式洗衣机能实现50度低温烘干呵护,让衣物在低温烘干过程中,即使羊毛、羽绒、丝绸等材质也能实现精致烘干呵护。高档羽绒服、羊绒大衣,冬季洗衣依然时依旧如新。真正为用户打造从洁净洗衣、健康洗护、舒心穿着到端庄出行的全方位贴心关爱。让你在繁忙强压的工作状态下,始终保持做洁净真我自己。

 不忘初心成就大国品牌 创新科技缔造真好生活

 20年来TCL冰箱洗衣机不忘初心,秉承务实创新的企业理念,为用户健康生活而创新。20年风雨兼程,受益于时代馈赠,TCL冰箱洗衣机成就了自身大国品牌身份,更肩负着大国品牌新时代新使命,在全球舞台展现中国智造风采。2018年TCL冰箱洗衣机全新升级免污+、智慧健康+产品品牌战略,坚定不移地推进集团“双+战略”落地,为用户提供极致的产品体验与服务。

 截止到今年上半年,TCL冰箱洗衣机出货量已突破200万台;在全球范围内,1-9月TCL冰箱同比增长9.1%;TCL洗衣机同比增长21.2%。站在大国品牌这一世界舞台,TCL冰箱洗衣机向世界人民诠释健康生活的体验之旅,在冰箱、洗衣机的产品创新中,不断融入更为人性化、贴近用户的科技功能,为家庭生活带来智能关爱和无限感动,为用户提供极致体验的产品与服务,让生活更精彩。

 正如TCL白家电事业部总经理王显举所说,创新的科技与对用户真实需求的洞察是产品差异化的来源,更是产品力量的源泉。TCL冰箱洗衣机也将成为了用户知心的生活助手和健康管家??梢韵爰?,随着现代人工作生活压力的不断加大,健康品质的生活方式将成为大众的追求,返璞归真的生活状态也将成为治愈当代人焦虑的解药。

 这个双十一,就让TCL冰箱洗衣机以真品质创造属于你的真好生活吧!
关注ITBear科技资讯公众号(itbear365 ),每天推送你感兴趣的科技内容。

特别提醒:本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。


流入风格和我完全若 本文来源:互联网

本文评论
荣耀Magic 2明天开抢!动心了
11月12日消息,荣耀手机官方预告,荣耀Magic 2将于11月13日上午10:08再次发售,6GB+128GB版本售价3799元,8GB+128GB版本售价4299元,8GB+256GB版本售价4799元。
日期:11-13
完胜指纹 荣耀Magic2这杀手级功能了解下
智能手机的硬件发展一直在飞速前进,近几年最普遍的就是摄像头数量的增长。在后置摄像头增多后,前置摄像头也不甘寂寞,开始了多镜头设计。
日期:11-13
买买买!今年苹果要推出最期待新品:新版AirPods
很多人都在等待新版AirPods的消息,到底苹果还推不推出了呢,毕竟它已经上市两年多了。
日期:11-13
苹果中国闹心:iPhone XR/XS卖不动
 分析师纷纷下调iPhone今年的出货量,主要原因是苹果面临在中国市场iPhone需求量降低的情况,今年的iPhone XR、iPhone XS上市后的市场表现都很一般。
日期:11-13
iPhone终于要和刘海说再见!将迎来屏下摄像头技术?
11月12日消息,近日,美国专利商标局(USPTO)公布了苹果的一份新专利。根据该专利了解,苹果有意开发一款摄像头和必备传感器阵列完全藏于屏幕下方的智能手机,借此实现“真全面屏”设计。
日期:11-13
对标小米!荣耀10系列新成员官宣:要火
如昨日官微预热,今天上午,荣耀手机正式官宣了荣耀10系列的新成员——荣耀10青春版。
日期:11-13
西安团队解散?360手机这样回应
日前有媒体报道称,今年9月底,360手机解散了其在西安的手机研发团队,大批西安员工离职,员工可获N+1离职补偿。
日期:11-13
小米8青春版4+128GB突然官宣:性价爆表 买
昨日,小米手机官微发布预热海报称:“小米青春专列,明天上午邀你出发。”海报文案显示,“一列开往青春的地铁”,“明天发车,重返感动”。
日期:11-13
iPhone感冒:全球供应链跟着打喷嚏
苹果的iPhone手机还是不是全球最好的智能手机?这个问题可能没有统一的答案,但是要说苹果的供应链是全球智能手机厂商中最重要的,这个问题没人会反对——对很多公司来说,一旦打入苹果供应链,那就跟捡到摇钱树一样。
日期:11-13
锤子被曝没钱了裁员60%!罗永浩彻底怒了
有媒体报道称,锤子科技陷入了资金荒,钱少到以至于都不够支付员工工资的,而长此以往的话....
日期:11-13
三星Galaxy F可折叠手机概念视频:基于原型机制作
经过多年的泄密和传闻后,三星终于准备好在明年的某个时候推出其首款可折叠手机,并且此前已经展示...
日期:11-13
智米双11支付破4亿 空调/马桶盖等多渠道品类销量No.1
11.11购物节刚刚迎来收官,小米生态链企业smartmi智米科技迎来更出色战绩。截至11日,智米全渠道支...
日期:11-13
来自真实评测的推荐,最值得购买的无线吸尘器——斐纳TF-X60
如今,各大商家会定期举办降价促销活动,很多消费者在低价面前往往容易“迷失自我”,买买买...
日期:11-13
无渐变不青春,荣耀10青春版11月21日北京发布
11月13日,荣耀官微@荣耀手机正式公布,荣耀10青春版将于11月21日在北京发布,朱正廷将以“荣耀手...
日期:11-13
飞利浦影音双11返场火力全开
没有意外,今年的双11再创记录。只是不知道在这场购物狂欢之中,你是否依旧“四肢健全”?...
日期:11-13
不用久等 曝苹果AirPods 2今年开卖
11月13日消息 之前新的苹果AirPods无线耳机已经通过蓝牙SIG认证,通常该认证意味着产品即将开卖,现...
日期:11-13
假iPhone维修商猖獗,“贴着”真店走,让果粉们情何以堪?
楼上楼下之隔,却“一个李逵一个李鬼,相差悬殊”——这就是当今iPhone真假维...
日期:11-13
Intel发布XMM 8160 5G基带:6Gbps、2020年商用
11月13日早间消息,Intel宣布推出XMM 8150 5G多?;?,可用于手机、PC和网络设备等。按照Intel的说...
日期:11-13
小米性价比神机怒战三星!即将在韩国开售
据外媒gsmarena报道,小米将于11月19日通过SK Telecom,KT和LG U + 开始在韩国销售Pocophone F1。该...
日期:11-13
小米宣布手机等产品在印度正式涨价
11月13日消息 小米印度公司董事马努·库马尔·贾恩(Manu Kumar Jain)近日在推特上宣布...
日期:11-13