i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
您的位置:首页>>数码家电

谁是1500元性价比之王?这次我站魅族X8

发布时间:2018-11-07 15:09:00  来源:北国网    采编:徐彬  背景:

流入风格和我完全若 www.westps.net  智能手机市场这两年变化快到突破了很多人的想象,当年高价低配的vivo为了线上市场玩起了性价比,推出了Z系列;曾经小而美的魅族更加聚焦精品,在全产品线上拼杀。双十一临近,很多人在vivo Z3和魅族X8之间左右为难,恰好这两款手机都在我手上用了一段时间,来说说两款手机的优劣势。

 外观:尺寸和背壳材质成为了胜负手

\

 巧合的是,魅族的X8和vivo的Z3都可以被看作是高端产品线的「性价比」版本。因此在设计方面两款手机都以现有手机做模板,进行了微调。

 X8的模板是魅族16th,整部手机延续了后者相对圆润的外观设计;而Z3的模板是vivo X23,一个外壳套不同机型的设计在vivo产品线上延续了很多代,这样的做法可以最大限度的减少开模带来的成本上涨。

 两款手机在机身元素上整体保持高度的一致,双镜头、后置指纹、均保留了3.5毫米的耳机接口,这些都符合一款千元性价比手机的设计和定位。

 我拿到的这两款手机在各自官方的描述中都属于「黑色」配色,不同的是,魅族还在坚持使用纯色作为X8的配色,而vivo的Z3则全线三款配色都使用了渐变配色。当然魅族也不傻,X8有两个渐变色,整体的选择上魅族X8会更多。

\

 背后的材质是两款手机目前最大的差一点,魅族X8采用了前后镀膜亮瓷堆栈工艺+金属中框的三明治设计,而vivo Z3只使用了塑料材质的后壳。亮瓷堆栈工艺很好地保留了玻璃光滑的镜面质感,看起来高档不少。而vivo更高的销售利润制约了他们使用玻璃材质的后壳,以确保降低物料成本,但损失的肯定是握持手感,Z3相比X8在质感上存在着相当大的差距。

\

 细节方面也出现了一些差异,我觉得值得说一说。首先是设计的细节差异,魅族是如今为数不多还在坚持自己设计理念的公司,因此在魅族的产品上,你能明显感到设计细节在观感上的优势。以X8为例,底部的设计绝对对称,和手机整体的风格保持一致,如果从这款手机中间一分为二看,X8整体的设计风格都趋向于对称,这在如今的智能手机设计中已经不多见了。

 而Z3则保留了X系列的的一贯设计风格,属于千机一面的风格,这方便vivo强大的线下市场去向用户推销Z3这种主打性价比但相对缺少宣传的产品,但整体的设计显然没有魅族来的那么和谐。

 另外vivo如今依旧在新手机上使用micro-USB这种注定已经被市场淘汰的接口,这显然是为了线下用户认知度的考量,但迟迟不换USB-C(vivo如今只有NEX一款手机使用了USB Type-C接口),这势必会阻碍vivo在线上的产品推进速度。

 设计上另一个分水岭是屏幕。魅族和vivo采用了两种完全不同的屏幕设计,魅族X8用的是6.2英寸的全高清浅刘海屏,vivo Z3则使用了6.3英寸的全高清水滴屏。这两种屏幕的使用初衷都是为了扩大屏占比。

\

 官方给出的数据,魅族X8的屏占比达到89.6%,而Z3的屏占比达到90.3%,后者更大因为vivo的水滴屏确实要比刘海屏多了一部分屏幕的覆盖,但X8采用的COF工艺让两者的差距基本上可以忽略不计。一个屏幕底部的边框照片对比,显然魅族在屏幕封装工艺上要比vivo做得更出色。

\

 两款手机都将原有的三大按键拿掉改用手势操作,这也是目前主打「全面屏」手机集体选择的设计方向。在整体屏占比保持一致的情况下,vivo Z3所配备的19:9的屏幕要比魅族X8所配备的18.5:9的屏幕要长。

 这样的区别无形中改变了两者在手机长和宽上的比例,vivo Z3整体的尺寸更大,手机整体的长和宽达到了156和75.6mm,而魅族只有151.2和74.6mm,虽然从数据上看两者差别不大,但相比之下vivo Z3大出了很多。对于我这样更注重操作体验的用户来说,魅族X8上的身材比例显然更合适我。

 屏幕:LCD的对决

\

 由于相对定位普及型市场,因此在1500元这个价位段,越来越多的手机选择了LCD屏幕而不是成本更高的OLED,除了成本的考量,LCD的成熟度远高于OLED,更多的供应商也保证了这些「走量」的手机不会因为屏幕供货不足成为产能短板。

 魅族X8和vivo Z3的屏幕都来自中国的天马,尺寸差了0.1英寸,ppi一样都是400。从色彩表现来看,魅族X8的屏幕色彩表现力上赢了vivo Z3,后者整体的色彩饱和度相比魅族低了一些。

\
\
\
\
\

 我对比了多组同样的图片,红色时候的差异相对最为明显,其次是蓝色。而且亮着之间还有一个相当明显的差异,我手里的这台Z3在最高亮度的时候明显比魅族X8低了不少,魅族在官方网站上对X8的屏幕亮度标注450nit(cd/㎡),而vivo没有对屏幕亮度做出说明,但从实际的观感上看,vivo Z3确实没有魅族X8的亮。

 镜头:IMX 362胜了IMX 499

\

 终于有第二个厂商在自家的主流产品上使用IMX 499这颗索尼「孤品」的传感器了,说是孤品的原因是因为IMX 499目前除了努比亚在Z18上使用之外,没有第二个主流厂商使用过,而且这颗499的参数很神秘。

 注意,这里说vivo Z3和努比亚Z18使用了相同的镜头传感器,但并不是说Z3和Z18的镜头是一样的,因为镜头的组成除了传感器之外,还有上面的镜片模组。因此你也能看到,Z3的官方参数里,主摄的镜头光圈只有F/2.0,但努比亚Z18的镜头光圈达到了F/1.6,这就是镜片模组之间的差异。

 之所以说IMX 499这个传感器很神秘,是因为很少人用,导致传感器的参数并不公开化,在网上找了很久,才确定这颗索尼IMX 499的传感器尺寸是1/2.8英寸,单个像素1.12μm,像素1600万。副镜头方面,Z2配了个200万像素的用于辅助实现背景虚化。

 而魅族在X8上使用的是1200万+500万像素的传感器,主镜头官方F/1.9,采用的传感器是IMX 362,这个传感器不用多说了吧?之前很多手机,包括旗舰手机都在用,像vivo之前的Xplay6、三星的S7都用过,魅族在之前的魅蓝Note6上也使用了同样的传感器。1/2.55英寸,1.4μm的单个像素面积。

 从硬指标上来说,魅族显然要在主镜头方面完胜vivo,你从实拍的照片也能看出,魅族X8的镜头模组要比Z3的大了不少。

 而镜头的实际的表现如何?我拍了多组对比样张:

\
\
\
\
\
\
\
\

 首先是户外正常光线下的样张对比。上面是vivo Z3下面是魅族X8,从对比就不难发现,vivo的样张渲染偏向于讨好眼球,整体的饱和度更高,但在拍摄色块和彩带的时候,控制不好就出现了偏色的情况,尤其是第二张,浅蓝色和浅粉色的墙壁拍出了深蓝和深粉色。而魅族趋向于还原真实的色彩环境,整体看上去没有vivo那么讨好眼球,但相对更加真实。这算是两家公司对于算法上的差异。

\
\
\
\

 接下来是两张逆光照片,一张是白天,一张是夜晚。白天样张中,魅族X8对于明暗交界线的处理比vivo更好,X8整体的亮部细节会比Z3更多。而到了夜晚,X8的宽容度也相对Z3更好,更大的底保证了在这种复杂光线环境下,X8的容错率比Z3好。

\
\
\
\

 室内微距的样张有点混乱,原因是在拍摄面包的时候,饱和度更高的变成了魅族X8,而在拍摄咖啡机的时候,这样的情况又有了180度的翻转。单论照片而言,面包一张的观感无疑是X8完胜,而在咖啡机的比对中,在对焦点相同的情况下,X8调高了整体的照片明亮度,而Z3更注重明暗细节的过度。

 从简单的体验来看,X8在大部分环节的样张表现都比Z3来得好,一方面大底可以让X8更从容的应对不同的环境,同时整体算法风格也更接近于真实。Z3算是典型的讨好眼球的算法,但由于过小的底,让这颗镜头很难发挥更好的水准,之前在X23上那种“逆光也清晰”的成像效果,在Z3上并没有看到。

 性能对决:710 VS 710

 Z3很奇怪,1598元的4+64GB低配,vivo给它选用了骁龙的670,而6+64GB的中配和6+128GB的高配则使用了骁龙710。原因不明,但从这样的配置来看,前面说的一个机模配多种配置降低成本的考量有一定的理论支持了。而在对比中,我拿到的这款手机是6+64GB的骁龙710版本。

 魅族更为直截了当,内存也是4+64、6+64和6+128GB,但处理器全系710,如果单论相同价位的产品看,最低端1598元的对决,显然魅族更实诚。而相同710的配置,vivo也分别贵了100元和300元。

 虽然vivo说Z系列是主打性价比,但横向对比价格,vivo依然给了经销商相当不错的利润。但对于消费者而言,魅族从价格上看无疑是更好的选择。

 由于两款手机都是骁龙710配6+64GB内存,因此在跑分方面两款手机基本上没有明显的的差距。

\

 内存也测试了,都是eMMC,谁也别欺负谁的节奏。

\

 游戏体验方面,借助gamebench测试王者荣耀的帧率稳定性,两款手机在近20分钟的表现都非常出色(vivo玩的时候对方放弃抵抗投降,所以只记录了17分钟),两款手机整体的帧数都能满载60FPS,稳定性方面X8稍微领衔一个百分点,达到98%,而Z3的97%也是非常不错的成绩。

\
\

 测试过程中一个很奇怪的问题是X8可以拔线运行GB,而vivo Z3必须连着线运行,只要一拔线就暂停服务,所以vivo最后的成绩是没有电量数据的。在游戏过程中,两款手机都没有出现明显的卡顿,但由于Z3采用的后壳材质阻热能力一般,在相同时间的游戏后,明显可以感觉到Z3的机身背面温度要比X8稍高。

 还有一个相对关键的指标成为了两款手机的分水岭,从官方的数据中显示,魅族X8手机内置了物理的陀螺仪,而vivo Z3只有虚拟陀螺仪,这造成了一个问题。在玩狂野飙车这样的依靠陀螺仪控制方向的游戏时,魅族的体验会比vivo更好。

 总结:性价比之争魅族赢了一个身位

\

 双十一成为了中国电商们的狂欢已经有几年了,而双十一也成为智能手机厂商们的战场。随着中国智能手机竞争的逐渐白热化,像vivo这种从来不依靠电商为主要出货渠道的手机厂商也要主动拥抱线上渠道。

 1598元之争从vivo和魅族发布Z3、X8起就没有停过,一周的使用以及简单的体验对比来看,单从消费者的角度讲,魅族和他的X8显然在整体的性价比上要领衔Z3一个身位。魅族在机身工艺、拍照以及整体的续航上要好过vivo。

 很显然这种差距来自于两家手机厂商的初始化定位,魅族是一家依靠线下渠道起家,平稳过度到线上的公司,而vivo则彻头彻尾在依托线下渠道销售产品,而当市场收紧,vivo不得不拥抱线上渠道的时候,如何在不损害线下渠道利润的前提下做性价比手机,就成了一门学问。

 vivo Z就是在这样的大环境下推出的一个产品系列,Z1定价过低让线下渠道投诉官方修改线上价格的情形还历历在目,而Z3则在保证所谓的“性价比”同时,在不同的环节上做一些克扣。

 相比之下魅族更少的利润让X8目前在1600元这个价位段的手机产品中难逢对手,从MX时代开始魅族就很清楚他的用户要什么,而X8的出现也在情理之中,从目前来看,重回正轨的魅族,整体的产品思路已非常清晰,这从X8上不难看出来。
关注ITBear科技资讯公众号(itbear365 ),每天推送你感兴趣的科技内容。

特别提醒:本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。


流入风格和我完全若 本文来源:北国网

本文评论
荣耀Magic 2明天开抢!动心了
11月12日消息,荣耀手机官方预告,荣耀Magic 2将于11月13日上午10:08再次发售,6GB+128GB版本售价3799元,8GB+128GB版本售价4299元,8GB+256GB版本售价4799元。
日期:11-13
完胜指纹 荣耀Magic2这杀手级功能了解下
智能手机的硬件发展一直在飞速前进,近几年最普遍的就是摄像头数量的增长。在后置摄像头增多后,前置摄像头也不甘寂寞,开始了多镜头设计。
日期:11-13
买买买!今年苹果要推出最期待新品:新版AirPods
很多人都在等待新版AirPods的消息,到底苹果还推不推出了呢,毕竟它已经上市两年多了。
日期:11-13
苹果中国闹心:iPhone XR/XS卖不动
 分析师纷纷下调iPhone今年的出货量,主要原因是苹果面临在中国市场iPhone需求量降低的情况,今年的iPhone XR、iPhone XS上市后的市场表现都很一般。
日期:11-13
iPhone终于要和刘海说再见!将迎来屏下摄像头技术?
11月12日消息,近日,美国专利商标局(USPTO)公布了苹果的一份新专利。根据该专利了解,苹果有意开发一款摄像头和必备传感器阵列完全藏于屏幕下方的智能手机,借此实现“真全面屏”设计。
日期:11-13
对标小米!荣耀10系列新成员官宣:要火
如昨日官微预热,今天上午,荣耀手机正式官宣了荣耀10系列的新成员——荣耀10青春版。
日期:11-13
西安团队解散?360手机这样回应
日前有媒体报道称,今年9月底,360手机解散了其在西安的手机研发团队,大批西安员工离职,员工可获N+1离职补偿。
日期:11-13
小米8青春版4+128GB突然官宣:性价爆表 买
昨日,小米手机官微发布预热海报称:“小米青春专列,明天上午邀你出发。”海报文案显示,“一列开往青春的地铁”,“明天发车,重返感动”。
日期:11-13
iPhone感冒:全球供应链跟着打喷嚏
苹果的iPhone手机还是不是全球最好的智能手机?这个问题可能没有统一的答案,但是要说苹果的供应链是全球智能手机厂商中最重要的,这个问题没人会反对——对很多公司来说,一旦打入苹果供应链,那就跟捡到摇钱树一样。
日期:11-13
锤子被曝没钱了裁员60%!罗永浩彻底怒了
有媒体报道称,锤子科技陷入了资金荒,钱少到以至于都不够支付员工工资的,而长此以往的话....
日期:11-13
三星Galaxy F可折叠手机概念视频:基于原型机制作
经过多年的泄密和传闻后,三星终于准备好在明年的某个时候推出其首款可折叠手机,并且此前已经展示...
日期:11-13
智米双11支付破4亿 空调/马桶盖等多渠道品类销量No.1
11.11购物节刚刚迎来收官,小米生态链企业smartmi智米科技迎来更出色战绩。截至11日,智米全渠道支...
日期:11-13
来自真实评测的推荐,最值得购买的无线吸尘器——斐纳TF-X60
如今,各大商家会定期举办降价促销活动,很多消费者在低价面前往往容易“迷失自我”,买买买...
日期:11-13
无渐变不青春,荣耀10青春版11月21日北京发布
11月13日,荣耀官微@荣耀手机正式公布,荣耀10青春版将于11月21日在北京发布,朱正廷将以“荣耀手...
日期:11-13
飞利浦影音双11返场火力全开
没有意外,今年的双11再创记录。只是不知道在这场购物狂欢之中,你是否依旧“四肢健全”?...
日期:11-13
不用久等 曝苹果AirPods 2今年开卖
11月13日消息 之前新的苹果AirPods无线耳机已经通过蓝牙SIG认证,通常该认证意味着产品即将开卖,现...
日期:11-13
假iPhone维修商猖獗,“贴着”真店走,让果粉们情何以堪?
楼上楼下之隔,却“一个李逵一个李鬼,相差悬殊”——这就是当今iPhone真假维...
日期:11-13
Intel发布XMM 8160 5G基带:6Gbps、2020年商用
11月13日早间消息,Intel宣布推出XMM 8150 5G多?;?,可用于手机、PC和网络设备等。按照Intel的说...
日期:11-13
小米性价比神机怒战三星!即将在韩国开售
据外媒gsmarena报道,小米将于11月19日通过SK Telecom,KT和LG U + 开始在韩国销售Pocophone F1。该...
日期:11-13
小米宣布手机等产品在印度正式涨价
11月13日消息 小米印度公司董事马努·库马尔·贾恩(Manu Kumar Jain)近日在推特上宣布...
日期:11-13