i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
您的位置:首页>>数码家电

分布式路由,我到底拿什么拯救无线信号衰减?

发布时间:2018-11-07 14:48:00  来源:互联网    采编:徐彬  背景:

流入风格和我完全若 www.westps.net  WiFi已经成为了众所周知的科技名词,记得08年的时候我还不知道WiFi英文怎么念。经过十年的发展,WiFi普及了,几乎每个有网络的家里都有一台WiFi路由器,手机一打开就能搜索到各种SSID(信号)。如今,WiFi是我们日常生活中每天都需要的,甚至和空气一样重要。

 无线技术发展到今天,市场上又出了一种叫做分布式无线路由系统的产品。低端到腾达,中档的华为,再到网件NETGEAR,Linksys这样的国际品牌,分别推出几百到几千不等的产品。这些价格差距巨大的产品到底有什么区别?除了品牌溢价之外,到底有什么本质区别呢?

 图片配文:市场上这么多分布式路由,到底选哪款?

 首先我们要普及一下,分布式无线路由系统和传统的路由器的区别。

 2016年,NETGEAR 在传统家用路由器的基础上,新开发了Orbi系列,务求将WiFi信号100% 渗透到家中的每个角落。定位于大面积,家用,成套成系统使用。相较于传统的路由器,不再使用夸张的4天线8天线的设计,转而设计成更适合家居使用环境,外形圆润少有棱角,天线也改为内置,手感则具有肤质的感觉,整体更亲和,更为普通大众所接受。

 设计风格转变,只是表面,更重要的是,Orbi 不同于传统路由器的重要一点是,Orbi更针对那些户型很大,比如大平层、Loft跃层、别墅等经常是会有WiFi信号连接不佳的家庭用户。这个问题,虽然不是每个人都会碰到,但如果真的是有这样的大房子,那么房屋的信号盲区将是一个必然需要面对的问题。因为大房子的钢筋混凝土结构、多楼层、甚至多房间都可以造成WiFi信号无法覆盖到位。而市面上多数路由,即使是最新的产品也仅能为典型中型住宅的大多数房间提供强大的覆盖。

 分布式路由之所以可以做到这么大面积的覆盖,归根结底还是黑科技加持。这个技术就是Mesh WiFi。Mesh Wifi 可以使得路由系统之间内部使用专有的5Ghz频段相互连接,从而保证整个系统的稳定不受其他无线电磁产品干扰(要知道现在的2.4GHz的干扰太多了)并有更高的无线速度传输数据。使用这个技术的主要是国外的知名品牌,如Google Wifi,EERO,网件Orbi,而国内的华为,腾达等品牌号称也是分布式路由系统,但没有应用这个技术,所以其路由系统之间的连接是和其他的频段共享而会造成干扰,从而影响速度传输,也就是是说,无线速度会随着墙壁的厚度和房间面积增大而衰减。

 目前支持Mesh WiFi的仅有Google WiFi,NETGEAR Orbi,Linksys Velop,ERRO, Ubiquiti Amplifi HD Home

 外在的外观做工,应用的技术,那么再看看配置。

 要做到大面积覆盖,还要稳定,还要带的动家里各种无线设备(要知道,今天很多无线设备都是手持可移动的),加上家居产品例如无线分布式音箱系统、无线门铃、无线摄像头等,这些设备都需要一个强大的核心设备来支撑。所以配置很关键哦。

 目前NETGEAR Orbi 和Linksys Velop系列使用了高通Qualcomm Atheros IPQ平台芯片,为4核处理器,且Orbi 的ROM高达4G RAM 512M。用上4核处理器的在传统路由器中目前只有同为NETGEAR旗下的R9000和华硕的GT-AC5300,这两款分别是两个品牌的旗舰型号??梢栽ぜ?,在Orbi 这样的分布式路由系统上用到,是因为家庭网络未来的发展有很大的空间。相对于国外的品牌,国内即使是像华为这样的以自有芯片技术为傲的,也并没有在其分布式路由系统上用到高端配置,这个差距的弥补还有待时日。

 Orbi RBK50 vs 华为Q2 外观看起来及其相似,然后从网口和做工再到配置天壤之别

 另外提一句,NETGEAR Orbi 是目前市场上系列出的最全的品牌了,从高到低,任君选择,虽然对于选择困难症的朋友有点难度,但看看老司机怎么带路,问题也就迎刃而解了。最后,一分价钱一分货,买个一步到位又技术和质量有保障的产品,对聪明的你来说,想来是不难的。
关注ITBear科技资讯公众号(itbear365 ),每天推送你感兴趣的科技内容。

特别提醒:本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。


流入风格和我完全若 本文来源:互联网

本文评论
荣耀Magic 2明天开抢!动心了
11月12日消息,荣耀手机官方预告,荣耀Magic 2将于11月13日上午10:08再次发售,6GB+128GB版本售价3799元,8GB+128GB版本售价4299元,8GB+256GB版本售价4799元。
日期:11-13
完胜指纹 荣耀Magic2这杀手级功能了解下
智能手机的硬件发展一直在飞速前进,近几年最普遍的就是摄像头数量的增长。在后置摄像头增多后,前置摄像头也不甘寂寞,开始了多镜头设计。
日期:11-13
买买买!今年苹果要推出最期待新品:新版AirPods
很多人都在等待新版AirPods的消息,到底苹果还推不推出了呢,毕竟它已经上市两年多了。
日期:11-13
苹果中国闹心:iPhone XR/XS卖不动
 分析师纷纷下调iPhone今年的出货量,主要原因是苹果面临在中国市场iPhone需求量降低的情况,今年的iPhone XR、iPhone XS上市后的市场表现都很一般。
日期:11-13
iPhone终于要和刘海说再见!将迎来屏下摄像头技术?
11月12日消息,近日,美国专利商标局(USPTO)公布了苹果的一份新专利。根据该专利了解,苹果有意开发一款摄像头和必备传感器阵列完全藏于屏幕下方的智能手机,借此实现“真全面屏”设计。
日期:11-13
对标小米!荣耀10系列新成员官宣:要火
如昨日官微预热,今天上午,荣耀手机正式官宣了荣耀10系列的新成员——荣耀10青春版。
日期:11-13
西安团队解散?360手机这样回应
日前有媒体报道称,今年9月底,360手机解散了其在西安的手机研发团队,大批西安员工离职,员工可获N+1离职补偿。
日期:11-13
小米8青春版4+128GB突然官宣:性价爆表 买
昨日,小米手机官微发布预热海报称:“小米青春专列,明天上午邀你出发。”海报文案显示,“一列开往青春的地铁”,“明天发车,重返感动”。
日期:11-13
iPhone感冒:全球供应链跟着打喷嚏
苹果的iPhone手机还是不是全球最好的智能手机?这个问题可能没有统一的答案,但是要说苹果的供应链是全球智能手机厂商中最重要的,这个问题没人会反对——对很多公司来说,一旦打入苹果供应链,那就跟捡到摇钱树一样。
日期:11-13
锤子被曝没钱了裁员60%!罗永浩彻底怒了
有媒体报道称,锤子科技陷入了资金荒,钱少到以至于都不够支付员工工资的,而长此以往的话....
日期:11-13
三星Galaxy F可折叠手机概念视频:基于原型机制作
经过多年的泄密和传闻后,三星终于准备好在明年的某个时候推出其首款可折叠手机,并且此前已经展示...
日期:11-13
智米双11支付破4亿 空调/马桶盖等多渠道品类销量No.1
11.11购物节刚刚迎来收官,小米生态链企业smartmi智米科技迎来更出色战绩。截至11日,智米全渠道支...
日期:11-13
来自真实评测的推荐,最值得购买的无线吸尘器——斐纳TF-X60
如今,各大商家会定期举办降价促销活动,很多消费者在低价面前往往容易“迷失自我”,买买买...
日期:11-13
无渐变不青春,荣耀10青春版11月21日北京发布
11月13日,荣耀官微@荣耀手机正式公布,荣耀10青春版将于11月21日在北京发布,朱正廷将以“荣耀手...
日期:11-13
飞利浦影音双11返场火力全开
没有意外,今年的双11再创记录。只是不知道在这场购物狂欢之中,你是否依旧“四肢健全”?...
日期:11-13
不用久等 曝苹果AirPods 2今年开卖
11月13日消息 之前新的苹果AirPods无线耳机已经通过蓝牙SIG认证,通常该认证意味着产品即将开卖,现...
日期:11-13
假iPhone维修商猖獗,“贴着”真店走,让果粉们情何以堪?
楼上楼下之隔,却“一个李逵一个李鬼,相差悬殊”——这就是当今iPhone真假维...
日期:11-13
Intel发布XMM 8160 5G基带:6Gbps、2020年商用
11月13日早间消息,Intel宣布推出XMM 8150 5G多?;?,可用于手机、PC和网络设备等。按照Intel的说...
日期:11-13
小米性价比神机怒战三星!即将在韩国开售
据外媒gsmarena报道,小米将于11月19日通过SK Telecom,KT和LG U + 开始在韩国销售Pocophone F1。该...
日期:11-13
小米宣布手机等产品在印度正式涨价
11月13日消息 小米印度公司董事马努·库马尔·贾恩(Manu Kumar Jain)近日在推特上宣布...
日期:11-13