i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
您的位置:首页>>智能设备

从Mate 20来看 华为AI手机为行业带来了怎样的高度?

发布时间:2018-11-07 15:01:01  来源:首席发言者    采编:孙月  背景:

流入风格和我完全若 www.westps.net  2018年10月26日,上海东方体育中心发布华为Mate 20系列并结合AI能力,贡献20项全新黑科技,开放大量新场景的探索,极大提升消费者使用手机的体验,展望华为在移动AI技术上的未来储备与发展趋势。

 市场调研公司Gartner预测,到2022年,约有80%的智能手机将集成AI功能。据Android Authority报道,华为方面表示,Mate 20 Pro发售后前10天的订购量比年初的P20 Pro多出40%。

 这是华为一次新的创新,AI功能赋予华为获得更多的价值,不断的变好。

 AI+手机,赋能产业新机会

 AI时代的到来,为手机带来很多变化,并且衍生出更加多元的应用,为企业创造更多的产业价值,提高消费者的使用体验。

 首先AR机会,华为mate20系列的AR翻译,帮助解决翻译的困难,以虚拟文字的效果叠加在摄像头对准的路标、菜单等,可以做到实时翻译的结果。AI+AR在智能手机上越来越广泛,并且更多的手机厂商看好人工智能与增强现实技术。

 华为现在已经致力于AR,今年6月召开的华为开发者大会,华为公布了耀星计划,鼓励开发者创新,丰富终端消费者的用户体验,构筑AR生态。

 其次图像识别和处理的创新,华为Mate20的麒麟980在双核NPU的加持下,在AI图像识别速度上,已经是苹果A11的约4倍,从中对场景以及图像内容提高识别率,为用户提供更优异的拍照能力。图像识别和处理的创新技术越发成熟,并且运用到各个应用场景,给消费者带来很大的便捷。

 这对华为来说是一个优势,在这方面已经取得很大的成就,人工智能的技术以及开发者团队的优势使得华为在性能方面得到了全面的优化。

 最后基于AI手机智能助理,在EMUI9.0系统的加持下,华为mate20手机智能助理可以进行实时翻译、快速拍照、语音电话等等省去多种步骤,节省大量的时间,而这都归功于开发者的功劳。

 当华为建立开放的AI生态之后,以手机作为主入口,PC、电视、音箱、车机等作为辅入口,照明、安防、影音、等作为泛IoT硬件,形成三圈生态包围用户,为用户提供更好的体验。目前有更多的开发者、第三方产业会赋予更高的端侧AI算力,利用该平台打造出更多全新的应用产品,并为用户带去更多有价值的AI应用。

 华为AI手机有何优势

 华为新发布的Mate 20系列,加入的AI能力,不仅在云计算、AI生态方面拥有明显的优势,在AI芯片、操作系统等方面也显示出快人一步的领先优势。

 第一独特的双核手机芯片,全球首款配备双核NPU的手机芯片麒麟980,在图像识别、翻译、大型游戏等方面都能发挥高性能低功耗的优势,对比上一代的麒麟970,新一代芯片的CPU性能比970提高75%,GPU性能比970提高46%,同时还支持更加丰富的AI应用场景,让华为手机全面进入智慧时代。

 华为的首款双核芯片,在未来将会支持更多应用场景,提高用户的使用体验,而且这样的核心技术体现了华为在全球领先的实力,使更多人加深对这款芯片的认识。

 第二强大的摄像功能,在AI摄影方面,华为一直领先于业内,能够自动识别拍摄场景,对比其他同行业的手机摄像,华为的摄像头具备水下模式,即使手机不防水,也可以完全拍摄水下世界,而这正是同行类所不能比的。

 华为mate20超微距摄影,能够拍摄物体很多细节,可以帮助科学家们解决一些细节上的问题,正是这样的摄像功能,华为领先于其他手机,并且在销量上与苹果不相上下,可想而知,华为的研发技术在国内外属于佼佼者。

 第三生态,华为拥有全球生态的终端云服务,联合AI产业优秀合作伙伴,在端侧提供更优秀的AI应用,优化整个AI产业促进发展。也正是华为mate20的发布,搭载的终端云服务在华为“芯-端-云”的协同战略下,刷新全球华为手机用户的智慧体验新高度。

 目前,华为终端云服务已经在170多个国家和地区开通,华为帐号全球累计注册用户数已超过4亿,海外用户超过4000万?;斩嗽品袷贾找杂没行?,不断创新,为全球终端用户带来高品质的数字生活,完善AI生态。

 第四EMUI 9.0,在数据安全层面,华为为EMUI9.0搭载了覆盖数据的安全管理能力,与其他家手机不同的是,华为Mate20还支持全面屏手势操作,升级过的EMUI,整个系统变得更加优化和精简,用户需要的功能更容易找到,并且新系统打开应用程序的速度提高47%,华为真正的为用户做到了简单、简约以及使用效果更加流畅,提高用户的使用体验。

 华为AI手机对行业有何影响

 华为手机AI的介入促使产品创新,继而带来全新的商业模式,更高的标准带给这个行业更多的挑战。

 首先更高的行业硬件标准,华为Mate 20系列的各项技术,无论是拍照、翻译还是语音识别这些AI功能,华为都有很大的优势,并且华为Mate20 Pro是全球首款支持4.5G智能手机,全球最快的WiFi连接速率,这一次华为Mate 20系列的发布会带来多项功能,满足用户各种使用需求,也能更好的推进全球化进展,布局AI产业链。

 其次更高的安卓系统标杆EMUI9.0,自从EMUI9.0发布之后,国内外专业媒体以及内侧用户都对其卓越的功能特性表示肯定,这样的系统为手机界面打造简约、便捷的视觉感,提升用户使用手机过程中的流畅感受,并且在生活各方面给予很好的安全保障,新系统的升级带给用户极速流畅的体验之外,也助推华为在国内外智能手机市场的普及。

 最后更高的AI生态系统,华为通过开放自身在AI芯片、HiAi平台上的能力,在AI技术开发方面加强多元的生态建设,与更多的合作商开发者在云服务、app上进行合作,共同开发AI产品?;贏I的生态打法上,一方面不断巩固自身在AI硬件软件算法上的实力;另一方面积极与合作伙伴配合,共同为用户带来丰富便捷的AI体验。
关注ITBear科技资讯公众号(itbear365 ),每天推送你感兴趣的科技内容。

特别提醒:本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。


流入风格和我完全若 本文来源:首席发言者

本文评论
出国游神器准儿Pro 人工智能翻译机开箱评测
从国庆到十一月,几个好基友又双叒叕出国玩儿去了!真的超级羡慕这些说走就走的人。我作为一个外语渣...
日期:11-13
2018年最具性价比的智能门锁TOP5
今年来,人们的生活仿佛突然迈入了智能时代,且不说人人身上都有的智能硬件产品,就连家中都快成为...
日期:11-13
麒麟980与骁龙845玩游戏如何?小米8吃鸡满帧驰骋
麒麟980与骁龙845作为手机系统级芯片,对手机游戏的性能关系密切。麒麟980与骁龙845的产品定位不同...
日期:11-13
没了Home键:新iPad Pro应该这样关机、重启和截屏
新一代iPad Pro已经上市开卖,11寸64GB Wi-Fi的行货价格是6499元。
日期:11-13
小米9参数大曝光 4800万三摄10GB运存
今年5月底,小米发布了数字系列旗舰目前最新的产品——小米8,围绕该机,小米还推出了多...
日期:11-13
智慧新体验 EMUI 9.0加持华为Mate 20如虎添翼
今年10月26日,华为正式针对中国市场发布了Mate 20系列,并同步预装了全新的EMUI 9.0系统。这一次EM...
日期:11-13
骁龙8150/855首发机型确定?居然不是传说中的联想
韩媒报道称,三星将于明年2月份发布Galaxy S10,3月份跟进支持5G网络版的型号。
日期:11-13
屏内挖孔设计?疑似荣耀V20显示屏总成谍照曝光
尽管荣耀V20并没有我们想象的那么快到来,但在传出已经开始量产的消息之后,网络上似乎又首次曝光了...
日期:11-13
官方确认一加7不支持5G网络 将单独设立5G手机系列
一加已经确认会在明年推出一款支持5G网络的智能手机,但外界对这款手机的了解还相当有限。不过在本...
日期:11-13
三星GalaxyS10电池将增大至4000mAh 明年三月发布5G版本
11月13日消息,距离三星年度旗舰GalaxyS10发布不足三个月,目前,关于该机的消息也在持续不断的泄露...
日期:11-13
华为EMUI 9.0禁止使用三方桌面启动器:存在恶意漏洞
11月13日消息 11月10日,华为EMUI官方正式宣布,华为P20、P20 Pro 、 Mate10、Mate10 Pro、Mate10 ...
日期:11-13
诠释科技浪漫:一加6T电光紫亮相美国市场
(原标题:官宣:一加6T电光紫配色将登陆美国)
 一加在推特宣布,一加6T电光紫即将登陆美国...
日期:11-13
vivo Y93再现水滴屏 不久后或亮相
(原标题:熟悉的水滴屏:vivo Y95手机曝光)
 vivo不久前在千元级市场推出了一款新手机,名...
日期:11-13
小米夜拍升级 更多黑科技加持 体验更佳
(原标题:小米8升级超级夜景功能前后对比 印度市场产品全系涨价)
日期:11-13
跟随潮流:小米Mix4概念机曝光 四摄吸晴
(原标题:小米Mix4概念机:夸张的4镜头 感觉小米Mix3要遭淘汰了)
日期:11-13
三星Galaxy F可折叠手机/5G版S10上市时间曝光:明年3月
11月13日消息 此前,三星移动业务负责人DJ Koh表示旗下可折叠手机Galaxy F的首批备货量将会超过100...
日期:11-13
荣耀10青春版正式宣布!11月21日北京发布 朱正廷代言
11月13日消息 刚刚,荣耀手机官方宣布,11月21日,荣耀10青春版将在北京发布,同时朱正廷正式成为荣...
日期:11-13
360手机双11战绩如何?4000mAh长续航N7 Pro实力抢眼!
双11是消费者“剁手”好时机,但对于厂商而言,是展现自我竞争力的关键性促销节点。一年...
日期:11-13
HTC扭转局势 推中端新机 已获蓝牙认证
(原标题:HTC中端新机现身:搭载骁龙435,3GB内存)
日期:11-13