i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
您的位置:首页>>互联网

腾讯的未来野心

发布时间:2018-11-07 10:16:24  来源:凤凰科技    采编:孙月  背景:

流入风格和我完全若 www.westps.net  (原标题:一个全新事业群:腾讯未来二十年的野心)

 9月的最后一天,腾讯正式公布了史上第三次组织架构调整。新成立两个BG:平台与内容事业群(PCG)和云与智慧产业事业群(CSIG),前者由腾讯公司首席运营官、IEG&MIG&OMG总裁任宇昕担任总裁,后者则交由时任SNG总裁的汤道生。

 一个月后,两个新的BG都作为重要角色出现在2018年腾讯合作伙伴大会的现场。主打TO B业务的CSIG处在大众舆论的风口浪尖自然受到关注。但另一个主角PCG在重组后的首次亮相,各大业务负责人释放的业务信号,也同样耐人寻味。

 腾讯为何会专门成立一个平台与内容事业群?

 腾讯内部邮件发文这样定义PCG:负责融合QQ、Qzone以及公司内各个流量平台与内容平台,这将为内容生态创建更好的生长环境。而技术将作为最坚实的底层基础设施,成为内容生态的创新驱动力。

 内容重要,但SNG、OMG、MIG们这些和内容沾边的平台,都没有交出让总办满意的答案。邮件中后半句话,甚至几乎直接指出了,腾讯内容平台算法这类技术能力,亟待优化。

 可见高层对内容业务的失望——过去几年,由任宇昕掌管的OMG在短视频、信息流产品上均有所失位,汤道生手下的SNG尽管有QQ这一成熟的产品作为支撑,但也一直没有耀眼的突破。

 这样的局面是有原因的。IEG、OMG与SNG分别属于不同的大老板旗下,形成一道无形的“BG墙”。它带来一系列内部问题,最重要的就是业务之间的联动十分困难。例如在资讯流端,从前内容后台是企鹅号体系,前端又是在MIG的浏览器和SNG的看点,大家不在一个BG。若资讯流的竞争刚开始,腾讯早年秉承的赛马或许合理,但目前是落后竞争对手一个身位。

 此外,在图文和短视频对外战争中,腾讯打法混乱,比如死而复生强行上位的微视,比如腾讯新闻客户端、天天快报、QQ看点的多线作战。这同样主要归因于BG墙的存在。

 在架构调整之前,IEG的疑问是如何做好游戏和影视、动漫的联动,讲出游戏之外的新故事;SNG的最大困难则是微视如何崛起,以及QQ看点如何真正进入第一梯队;而OMG的问题就更多了,首当其冲就是其资讯流产品的严重掉队。

 整合势在必行。

 首先解决掉的问题是统筹问题,也就是打破之前的BG墙,新成立的PCG的任务变得简单:在中国互联网内容领域实现全面领先,尤其在短视频和资讯流两个短板上,让内外部见到改变和成效。

 整合后的待解问题是协同问题,其难点不在于协同本身,而是PCG如何盘活现有资源,如何避免再用头条的方式打头条。整合后的PCG需要新的协同思路。

 其实,总裁刘炽平在第一季度就给出了内容协同怎么做的答案:

 “我们在不同平台上采用不同的媒体形式,包括新闻信息流,短视频和迷你视频。这些产品因为与我们拥有众多日活跃用户数的平台相结合而形成大量的日活跃用户数。”

 所幸,QQ领导的SNG在内容领域做了提前的布局,“社交网络事业群”的资讯流(看点)和短视频产品(微视)已经在内部领先其他两个BG。这也是此次四个BG业务合并后,内部发文率先指出,PCG的任务是“融合QQ、Qzone以及公司内各个流量平台与内容平台”。

 这意味着,QQ这一近20年寿命的“上古”产品,将在内容为先的战略下进一步明确自身定位,即服务内容。微信已经如此庞大,腾讯内部还有另一个“社交网络事业群”,成熟的QQ需要做出自身的调整了。组织结构调整后,成年的QQ定位更加明确。

 从产品线来看,新成立的PCG在腾讯内部也是一个庞然大物:原先归属MIG的浏览器和应用宝,原先归属SNG的QQ和QQ空间,这一部分指代平台,以及原先归属OMG的腾讯视频、腾讯体育和腾讯新闻业务,和原归属IEG的腾讯影业和动漫等,这一部分指代内容。

 在2018腾讯合作伙伴大会上,PCG内容平台二部总经理杨达志,PCG内容平台部总经理侯晓楠、PCG短视频产品部总经理(腾讯视频总编辑)王娟、PCG互动视频产品部总经理吴奇胜,这些人正在新的架构整合中,把腾讯内容生态的重点产品腾讯视频、企鹅号、天天快报、微视、yoo视频、QQ看点、NOW直播……整合到了一起。

 腾讯副总裁林松涛提出了“中台”的概念,“大家可以看到腾讯的布局,我们在用户层是微信、QQ这些用户级的平台;中间无论是新闻、影视影音以及很多内容源头侧的产品;最下面我们会以企鹅号的方式来做内容中台,用内容贯穿我们消费互联网。”

 林松涛介绍说,腾讯的内容体系分为3个层次,第一层为用户平台,包括微信、QQ和QQ空间;第二层次为内容产品,包括微信公众平台、微信的“看一看”、QQ的“看点”等;第三个层次就是“内容中台”,“企鹅号”是内容中台的唯一的产品。

 简言之,企鹅号作为内容中台,分发到微信看一看、QQ看点、腾讯视频、QQ浏览器、腾讯新闻、QQ空间、天天快报、微视和yoo视频9大内容和流量平台。

 平台+连接,策略清晰。

 腾讯在内容领域的野心可见一斑。这远不止是面向今日头条出招,PCG要完成的使命更大。图文+短视频,是PCG的首要任务,也是腾讯在内容领域需要修补的最脆弱的堡垒。其次,这里面还有腾讯视频这样、取得行业领先同时头条没有的业务,也有腾讯影业这般隐藏更大跨界野心的业务。

 腾讯成立PCG,将分散的内容业务集中起来,直接切入下一场工业革命。移动互联网十年过去,看得见的机会已经全部浮出水面,搜索、电商早已放弃,微信和游戏也已经相对成熟,再不抓内容,腾讯恐怕不知道如何讲好下一个二十年的故事。

 二十年来,腾讯先是经历了一次“大开”:在内部群雄逐鹿,百花齐放,无论是互联网+、云、即时通讯还是游戏。如今腾讯又要开始一次“大合”,集全司之力,做好这内容这件事。

 过去数年,微信的社交护城河+游戏的高利润高营收,令腾讯高枕无忧。但是在游戏受到监管影响之后,面对广告收入增长的有限性,腾讯需要开始思考下一条赚钱的道路以及它新的未来了。正如汤道生所说,“未来腾讯将核心聚焦构建‘两张网’——深耕消费互联网,拥抱产业互联网。而在消费互联网领域,我们要为用户提供更加生动、个性化和富有品质的内容。”
关注ITBear科技资讯公众号(itbear365 ),每天推送你感兴趣的科技内容。

特别提醒:本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。


流入风格和我完全若 本文来源:凤凰科技

本文评论
大融传媒亮相世界互联网大会,融视角新玩法点亮数字世界
2018年11月7-9日,第五届世界互联网大会在浙江乌镇召开。本届大会以“创造互信共治的数字世界&m...
日期:11-13
虎牙直播发布黑科技AI弹幕 可自动闪避人像
时至今日,我们在观影、追剧、直播时,发弹幕已成为大部分用户的行为习惯。常规弹幕目前实现了弹幕...
日期:11-13
极光大数据:华为仍是Q3国内保有率最高的手机品牌
极光大数据(纳斯达克股票代码:JG)发布《2018年Q3智能手机行业研究报告》,从智能手机保有率及销量...
日期:11-13
谷歌AI可在嘈杂环境中区分声音 准确率达92%
11月13日消息,据VentureBeat报道,在语音嘈杂的环境中,要想分辨出有几个人讲话、在什么时间讲话,...
日期:11-13
京东安全与HITB不谋而合:用一颗“极客心”守护网络安全
Google公司日前在一篇博客文章中宣布,将在未来十个月里永久关闭Google+的消费者版本。谷歌同时承认...
日期:11-13
大咖助阵+干货满满,这个技术沙龙让众多开发者羡慕不已
这是一个充满机遇与挑战的时代,
 人工智能、虚拟现实、游戏加速…
 各种各...
日期:11-13
天猫“双十一”与中国物流业十年:相互成就共同转型
2018天猫“双十一”物流订单突破10亿单,智能物流骨干网进入10亿时代。
日期:11-13
中国联通副总经理买彦州到访京东专卖店 携手共推无界零售变革
11月8日,中国联通副总经理买彦州到访长沙八方小区京东专卖店参观,京东专卖店负责人向买彦州介绍了...
日期:11-13
新零售时代 品牌的线下运作有多难?
新零售时代,各大品牌纷纷将注意力从线上转移至线下,而线下的实体零售店也开始寻求数字化的转变,...
日期:11-13
“双11”两个战场的角逐
“双11”不仅是一个节日,更是一个战场。通常我们能够看到的是一个“显形”的...
日期:11-13
2020年上市:Inter提前半年推出XMM 8160 5G基带
(原标题:Intel发布XMM 8160 5G基带:6Gbps、2020年商用)
日期:11-13
英特尔详解旗下首个5G基带:峰值速度6Gbps,明年iPhone测试
11月13日上午消息,来自外媒消息称,英特尔的5G芯片预计明年用于iPhone测试,如果顺利将在2020年装...
日期:11-13
高通全球副总裁:微信5年内很可能出VR版,我们已做好技术储备
高通全球副总裁John Smee在世界互联网大会压轴的5G网络发展的分论坛上表示:“微信的VR版,很...
日期:11-12
2018世界互联网大会: 马云非洲壮行 “女马云”乌镇上位
2018年11月7日晚,网信办官网公布了新一届世界互联网大会“高级别专家咨询委员会”名单。...
日期:11-12
腾讯内容生态再起波澜 主推企鹅号能否突围
“用户层是微信、QQ这些用户级的平台;中间是新闻、影视影音以及很多内容源头侧的产品;最下面则...
日期:11-12
产业互联网战事打响 20岁腾讯启动“B”计划
11月11日,电商大战日,所有人都在忙着“买买买”的日子,同时也是一个特殊的日子:腾讯...
日期:11-12
脉脉林凡出席互联网大会:超6成员工为跨界人才 是互联网金融成功关键
11月8日,第五届世界互联网大会第二天,“企业家高峰对话:新时代的数字经济”论坛在浙江...
日期:11-12
人机共舞,神州控股大数据+AI赋能物流行业数字化转型
2018年11月10日,双11前夕,“科创未来·链捷世界”——科捷物流“...
日期:11-12
复兴号快递专用厢 天猫精灵开启人工智能生活通道
今年双11你的快递也许是由复兴号运送的!
 11月11日零点一过,天猫双11大幕正式拉开,不到两...
日期:11-11
苏宁小萌狮与日系舞娘霸屏苏宁广场,引路人围观
11月9日晚,苏宁的北京慈云寺店、上海闵一店、武汉的光谷门店,播放了一段动感十足的3D全息投影,引...
日期:11-10