i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
您的位置:首页>>业界动态

5G将临 智能家居会不会很快进入5G时代

发布时间:2018-11-07 09:09:29  来源:手机中国     采编:贺飞  背景:

流入风格和我完全若 www.westps.net  5G的到来将影响到手机、汽车、电影,甚至美国的小镇政府。那智能家居呢?一个普遍的、高带宽的、低延迟的网络听起来是很不错。所有这些通过软件平台和无线通信标准连接起来的锁、电灯开关和其他智能家居产品分散在一起,5G似乎有可能减少围绕智能家居连接的一系列困惑。但智能家居公司还没有做好充分的准备。

 当向各种设备制造商询问5G技术时收到了许多“无人评论”,从这些评论来看,并不是每个人都准备好了为智能家居的下一代技术开辟一条道路。那些愿意公开发表意见的人认为,5G技术的一些潜力将推动安全监控等服务的提供,同时也将使消费者更容易在网上购买智能家居设备。这种反应与科技界的其他人背道而驰,他们张开双臂等待5G时代的到来。这项技术有望建立一个更快、反应更灵敏的网络,被视为无人驾驶汽车、流媒体虚拟现实和扩增实境以及物联网等其他趋势的基础。

 美国电话电报公司(AT&T)预计将于今年晚些时候推出首个移动5G网络,其他运营商将于明年上线。随着运营商竞相在各大城市开通5G网络,这项服务将在2020年得到更广泛的应用。

 清理标准的海洋

 一个相对简单的智能家居配置可能涉及多个网络标准。飞利浦色调灯泡通过Zigbee连接到自己的集线器,然后从那里连接到用户家中的Wi-Fi路由器。August智能锁使用蓝牙将锁连接到一个单独的August连接 Wi-Fi桥接设备。像Belkin和iHome等公司的智能插头通?;嵩诔跏忌柚檬贝唇ㄗ约旱腤i-Fi网络,然后要求你把它们切换到你的Wi-Fi网络上才能使用它们。对于一般的消费者来说,即使是创建一个基本的智能家居设置也是一项艰巨的任务。

 IHS Markit首席分析师布莱克?科扎克(Blake Kozak)表示:“能够毫不费力地将不同的设备组合在一起,才能保证出现模式转变。” “大部分消费者的投诉,是由于仪器的安装存在问题,导致仪器不可靠,例如场景不能正常运作,即使在本地控制下也有很高的延迟,以及在场景执行但发生故障时缺乏控制。”

 5G能否处理更多连接的设备,这可能是未来的答案。不过,虽然5G 可以提供一些跨越智能家庭网络标准的一致性,但它并不是万能药,因为存在一个常见问题:电池寿命。August智能锁公司首席技术官克里斯托弗多德(Christopher Dowd)表示:“5G与物联网产品和智能锁最相关的部分是低功耗、广域网络(LPWAN)。”LPWAN是一种将传感器和其他设备以最小的功耗和带宽需求直接连接到i互联网的方法,它绕过了消费者管理的家庭Wi-Fi网络。

 “接入点可以被断开,互联网服务可能会出现故障或断断续续,”Dowd说。在智能家居设备中添加5G可能使智能家居更加可靠,这将帮助消费者以及报警监控公司等服务提供商。它还可以简化设置。一个支持5G的设备可以自动配置到一个可靠的,普及的蜂窝网络,且用户手动参与最少。这里最大的问题是耗电量。正如Dowd所指出的,各种提案的传输功率在100至500毫瓦之间--也就是说,大约是August智能锁蓝牙LE收音机功耗的两到十倍。因此,他的公司认为,只有连接到电源上的设备才能在合理的时间内满足这种消耗水平,才能实现这种潜力。目前,这还不包括使用消费者安装的可更换电池的设备。他说:“它们根本不能储存足够的能量来处理这么大的电力消耗到能力,而且对消费者来说也得很方便。”换句话说,5G可能不太适合August智能锁,但它可能适用于像August Connect Bridge这样的供电设备。

 没有延迟的体验

 除了一些潜在的连接问题,一些智能家居设备制造商也认为5G可以提高智能家居设备的性能。在谈到5G技术及其对家庭安全摄像头的影响时,智能家庭摄像头制造商Arlo的产品和服务高级主管Naveen Chhangani说:“这项技术提供了非常低的延迟。”网络延迟是指服务器或网络上的其他连接对网络上另一台设备的传输作出响应所需的时间。假设你想要知道有人在你家门口。每一秒都很重要。5G在技术上讲可以达到1到2毫秒的响应时间。家庭无线网络的响应速度通?;峤档?0到100倍。更快的响应时间将使您的智能家居设备以一种更无缝的方式触发通知和设备到设备的自动化程序,使您有更多的时间响应触发这些通知的现实事件,或者以其他方式帮助您连接的家庭功能更加顺畅。

 5G还将在一段时间内以任何广泛的方式接管任何类别的业务。在设备制造商愿意推出新产品之前,我们仍然需要相应的基础设施。当它出现在智能家居上时,我希望我们首先能看到它取代我们现有的基于4G lte的功能,比如当你的 Wi-Fi网络瘫痪或者摄像头瘫痪的时候,安全系统的备份通信。Arlo的一些家庭安全摄像头使用4G LTE,让你可以在Wi-Fi网络无法覆盖到的地方安装摄像头。5G在智能家居领域整体上能做的最好的事情可能是结合Kozak提到的“范式转换”,即简化混乱到连接标准,并使安装更容易,就像Dowd的自动设备识别场景一样。
关注ITBear科技资讯公众号(itbear365 ),每天推送你感兴趣的科技内容。

特别提醒:本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。


流入风格和我完全若 本文来源:手机中国

本文评论
聚美参加进博会 现场签署巨额采购协议
11月5日开幕的上海首届中国国际进口博览会,共有172个国家、地区和国际组织参会,3600多家企业参展...
日期:11-13
迈普携全系列自主可控网络设备亮相珠海航展
11月6日—11日,第十二届中国航展在珠海国际航展中心盛大举行,本届航展规模再创历史新高,室...
日期:11-13
特斯拉正在加州北部新建巨大建筑 可能是大型配送中心
11月13日消息,据汽车新闻网站Electrek报道,除了弗里蒙特工厂外,特斯拉一直在扩大其在美国加州北...
日期:11-13
“双十一”24小时监测报告:敦煌网To B出口中国老大,To C第三
2018年11月11日,“双十一”十年进化的中国电商迎来了重要的一天。
日期:11-13
谁是最强领风者?Latitude 领风者线上运动挑战赛大奖揭晓!
进入11月,天气越来越冷,但深深凉意也抵挡不住领风者们对运动的火热激情!
日期:11-13
新iPhone标配?英特尔发布新款5G基带:网速直逼固态硬盘
按照现在的进度,我们最快可以在明年用上5G网络。当然,芯片厂商们已经在马不停蹄地准备了。苹果和...
日期:11-13
禧云国际亮相世界互联网大会,揭示团餐产业升级之路
11月7-9日,以“创造互信共治的数字世界——携手共建网络空间命运共同体”为主...
日期:11-13
6%的新成都人来自重庆?百度地图揭秘这对cp的“相爱相杀”
“和我在成都的街头走一走,直到所有的灯都熄灭了也不停留”“芙蓉城三月雨纷纷,四...
日期:11-13
天威诚信推出中国首个OCSP本地化,SSL证书验证效率提升3-4倍
018年11月,天威诚信正式推出中国首个国际CA品牌实现OCSP本地化服务,有效提升高并发HTTPS网站访问...
日期:11-13
国双:To B公司没有捷径可走
作为一家典型的To B型计算机技术公司,在国双十几年的发展道路中却处处可见其他行业的身影,原因何...
日期:11-13
外媒曝三星Galaxy S10+采用后置水平三摄:电池增至4000mAh
韩媒报道称,三星将于明年2月份发布Galaxy S10,3月份跟进支持5G网络版的型号。
日期:11-13
刘海再见!苹果为iPhone研发屏下摄像头技术
近日,美国专利商标局(USPTO)公布了苹果的一份新专利。根据该专利了解,苹果有意开发一款前置摄像头...
日期:11-13
韩国三大电池厂商联手开发核心技术 欲憋大招
据BusinessKorea北京时间11月13日报道,韩国三大蓄电池厂商LG化学、三星SDI和SK创新同意联手开发核...
日期:11-13
首次参赛就夺冠  百度赢得NIPS 2018 AI 假肢挑战赛
距 NIPS 2018 召开还有不到一个月的时间,NIPS 2018 的各种技术挑战赛也接近尾声。在上周结束的 201...
日期:11-13
HTC新款中端机曝光:搭载骁龙435处理器 3G内存
上周,一款型号为HTC 2Q7200000的智能手机获得了蓝牙认证,据外媒报道,今天这款手机通过了Wi-Fi认...
日期:11-13
国双科技在乌镇!重磅解读工业互联网的产业人工智能
11月8日,2018第五届世界互联网大会在乌镇盛大开幕的第二天,工业互联网成为本次盛会热议焦点。下午...
日期:11-13
TCL纪录片《另一个赛场》登陆央视,科技实力为大国品牌创新代言
近日,TCL大国品牌纪录片《另一个赛场》正式登陆CCTV-1,集中展示了TCL近年来在技术创新、全球化研...
日期:11-13
苹果调整维修策略:T2芯片成第三方维修最大拦路虎
其实从Mac新品的节奏来看,苹果正在一步步收紧第三方维修的权限,这对于用户来说,绝对不是一个好消...
日期:11-13
苹果还在准备:今年要推出新版AirPods
很多人都在等待新版AirPods的消息,到底苹果还推不推出了呢,毕竟它已经上市两年多了。
日期:11-13