i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
您的位置:首页>>业界动态

从电话到智能机 这十年发生了什么?

发布时间:2018-11-07 09:07:03  来源:砍柴网     采编:贺飞  背景:

流入风格和我完全若 www.westps.net  2007 年,当乔布斯在舞台上发布第一代 iPhone 的时候,也许并不会有人想到,十年后,以 iPhone 成名的苹果公司将成为历史上首个市值突破万亿的公司。

 更不会有人想到,十年后,智能机将如次深刻地影响到每一个人的生活,真正改变了世界。

 十年,智能机经历了怎样的旅程呢?

 改变,应该从硬件说起

 智能机作为电子设备,还是日常使用频率极高的电子设备,问世之时便自带了每年硬件例行升级的属性。十年来,智能机最直观的升级在哪里呢 ?

 没错,就是屏幕尺寸的变化。

 消费者对于更大屏幕的追求是无止境的。古奥林匹克的更高、更快、更强到智能机上可以完美替换为更大、更快、更强,即对屏幕、SoC 与摄像头的期许。

 屏幕是消费者与智能机接触的媒介,更大尺寸的屏幕意味着更好的视觉体验,不局限于视频,更在于游戏等方方面面。

 总之,对于 " 大 " 的追求从未停止。

 但没人想到的是,智能机与平板电脑之间经典的尺寸之争,早早为智能机屏幕尺寸设定了上限。

 屏幕是可以越做越大,但超过了一定尺寸,智能机还是智能机吗?当超过了一定尺寸,还能保证单手操控的完美体验吗?当超过了一定尺寸,智能机的重量与续航等方方面面还跟的上吗?

 诸多现实问题面前,注定了智能机屏幕尺寸不能越做越大。厂商由此转向了对更高屏占比的追求。某种意义上,2018 年盛行的全面屏,已经是智能机屏幕发展的最终解了。

 尽管还未到 100% 的屏占比,尽管还没有屏下摄像头等技术出现,但距离 " 真全面屏 " 已经越来越近了。

 智能机屏幕的进步自然不止于屏幕尺寸,更高的分辨率,更好色彩现实,更大的可视角度,屏幕整体素质在不断上升。随着越来越多智能机开始支持 HDR 10 与杜比视界,要为智能机提供更好的显示效果,自然还需要 SoC 的配合。

 说到 SoC,通俗来讲便是运算???CPU)。从初代 iPhone 到如今的 iPhone XS,十年间智能机 SoC 的运算能力已经有了成百倍的提升。

 算力提升带来的好处是显而易见的,更快的 app 打开速度、更绚丽的游戏画面、更精致的照片拍摄,可以说,更好的使用体验离不开更强的运算能力。只是,智能机中 SoC 的运算能力,也会有上限嘛 ?

 显然,是的。

 即使高通已经将骁龙处理器放到了 Windows 电脑中,即使苹果开始布局 A 系列芯片替换英特尔处理器。

 但是无论多强的 SoC,在智能机中始终要面对电池续航的困扰。因为是电池供电,智能机 SoC 的功耗始终存在天花板。而功耗的天花板,决定了性能的天花板。

 这也是为什么如今 AI 能够盛行的原因。以更低的功耗换取更多的性能,AI 是助力智能机突破本地算力天花板的一把钥匙。但 AI 之后,智能机要如何更进一步呢?

 突破,应当从 5G 说起

 回想一下最近的十年,智能机在我们生活中的定位发生了哪些变化呢?十年前,智能机也许只是大号的 MP3+ 电话。五年前,智能机是联网设备 + 照相机 + 电话。而今天,智能机是移动智能终端。

 十年发展,给予了智能机智能的属性。今天的智能机,已经成为了每一个人生活中不可缺少的存在。

 我们使用 QQ、微信与远方的朋友通信,使用微博实时关注社会新闻动向,使用视频软件观看高清电影,使用淘宝网上购物,使用美图下单外卖,使用滴滴打顺风车。如今,只要有智能机,似乎我们可以完成一切事情。

 历史上,从未有过类似设备能够接管我们的生活。我们依靠智能机,依靠移动网络,过着便捷的生活,将自己与世界紧密联系在了一起。

 过往只能在电脑上实现的操作,如今在智能机上便可以完成。也是如此,依托于智能机更强的算力,依托于更先进的移动网络,智能机已经成为名副其实的智能终端。

 智能机更是智慧生活的控制中心。从智能家居到智能汽车,一台智能机,就是一切的可联网设备的控制器。即使相隔数里,我们依旧能通过智能机控制家中的电器设备,查看汽车的状态。

 只要有智能机,一切都有可能。

 在造就智能机地位的诸多因素中,移动互联网是必然要被提及的存在。智能机能够接管我们的生活,背后离不开移动网络的支持。

 从 3G 时代的图片视频到 4G 时代的直播,移动网络的高速发展,为智能机的升级打下了坚实的基础。

 而即将到来的 5G 时代,对智能机而言,便是下一个 " 起飞 " 的突破口。

 AI 之后,智能机要如何在进一步呢?显然,云端计算是唯一解。5G 的优势在于更快的速度、更低的延迟。

 有了 5G,云端计算将取代本地计算成为智能机的新运算模式。也许未来,智能机将仅仅作为网络接收设备,一切的运算都将在云端完成。

 无论是主机平台的 3A 游戏大作,还是极为复杂的 AI 运算,智能机都能 " 运行 "。从此,智能机将跨域硬件性能的限制,获得真正的智能。

 那时,智能机的更换周期或许也将出现变化。由于计算均在云端完成,未来智能机的更新,将围绕信号接收装置与电池展开。如此,智能机的寿命将大幅延长。

 应用好 5G 技术,给予智能机真正的智能,是下一个十年手机发展的重要方向。

 总结

 从世界上第一台大哥大诞生到今天已经有四十五年。四十五年手机的发展又可以以 iPhone 诞生为节点划分成两块。

 前三十五年手机是单一的通讯设备,跨域空间的限制帮我们传递信息。后十年手机是智能终端,通讯功能已经不再是主角。

 借助移动互联网,智能机全方面接管了我们的生活,真正成为了 " 私人管家 "。

 下一个十年,面对 5G,智能机又将上演怎样的进化,又将如何改变世界,又将如何影响我们每一个人的生活,一切都是未知。

 但你我有幸,将一起见证下一个十年,下一场技术革命,下一次手机的进化之旅。

 未来并不遥远,未来即将到来。
关注ITBear科技资讯公众号(itbear365 ),每天推送你感兴趣的科技内容。

特别提醒:本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。


流入风格和我完全若 本文来源:砍柴网

本文评论
聚美参加进博会 现场签署巨额采购协议
11月5日开幕的上海首届中国国际进口博览会,共有172个国家、地区和国际组织参会,3600多家企业参展...
日期:11-13
迈普携全系列自主可控网络设备亮相珠海航展
11月6日—11日,第十二届中国航展在珠海国际航展中心盛大举行,本届航展规模再创历史新高,室...
日期:11-13
特斯拉正在加州北部新建巨大建筑 可能是大型配送中心
11月13日消息,据汽车新闻网站Electrek报道,除了弗里蒙特工厂外,特斯拉一直在扩大其在美国加州北...
日期:11-13
“双十一”24小时监测报告:敦煌网To B出口中国老大,To C第三
2018年11月11日,“双十一”十年进化的中国电商迎来了重要的一天。
日期:11-13
谁是最强领风者?Latitude 领风者线上运动挑战赛大奖揭晓!
进入11月,天气越来越冷,但深深凉意也抵挡不住领风者们对运动的火热激情!
日期:11-13
新iPhone标配?英特尔发布新款5G基带:网速直逼固态硬盘
按照现在的进度,我们最快可以在明年用上5G网络。当然,芯片厂商们已经在马不停蹄地准备了。苹果和...
日期:11-13
禧云国际亮相世界互联网大会,揭示团餐产业升级之路
11月7-9日,以“创造互信共治的数字世界——携手共建网络空间命运共同体”为主...
日期:11-13
6%的新成都人来自重庆?百度地图揭秘这对cp的“相爱相杀”
“和我在成都的街头走一走,直到所有的灯都熄灭了也不停留”“芙蓉城三月雨纷纷,四...
日期:11-13
天威诚信推出中国首个OCSP本地化,SSL证书验证效率提升3-4倍
018年11月,天威诚信正式推出中国首个国际CA品牌实现OCSP本地化服务,有效提升高并发HTTPS网站访问...
日期:11-13
国双:To B公司没有捷径可走
作为一家典型的To B型计算机技术公司,在国双十几年的发展道路中却处处可见其他行业的身影,原因何...
日期:11-13
外媒曝三星Galaxy S10+采用后置水平三摄:电池增至4000mAh
韩媒报道称,三星将于明年2月份发布Galaxy S10,3月份跟进支持5G网络版的型号。
日期:11-13
刘海再见!苹果为iPhone研发屏下摄像头技术
近日,美国专利商标局(USPTO)公布了苹果的一份新专利。根据该专利了解,苹果有意开发一款前置摄像头...
日期:11-13
韩国三大电池厂商联手开发核心技术 欲憋大招
据BusinessKorea北京时间11月13日报道,韩国三大蓄电池厂商LG化学、三星SDI和SK创新同意联手开发核...
日期:11-13
首次参赛就夺冠  百度赢得NIPS 2018 AI 假肢挑战赛
距 NIPS 2018 召开还有不到一个月的时间,NIPS 2018 的各种技术挑战赛也接近尾声。在上周结束的 201...
日期:11-13
HTC新款中端机曝光:搭载骁龙435处理器 3G内存
上周,一款型号为HTC 2Q7200000的智能手机获得了蓝牙认证,据外媒报道,今天这款手机通过了Wi-Fi认...
日期:11-13
国双科技在乌镇!重磅解读工业互联网的产业人工智能
11月8日,2018第五届世界互联网大会在乌镇盛大开幕的第二天,工业互联网成为本次盛会热议焦点。下午...
日期:11-13
TCL纪录片《另一个赛场》登陆央视,科技实力为大国品牌创新代言
近日,TCL大国品牌纪录片《另一个赛场》正式登陆CCTV-1,集中展示了TCL近年来在技术创新、全球化研...
日期:11-13
苹果调整维修策略:T2芯片成第三方维修最大拦路虎
其实从Mac新品的节奏来看,苹果正在一步步收紧第三方维修的权限,这对于用户来说,绝对不是一个好消...
日期:11-13
苹果还在准备:今年要推出新版AirPods
很多人都在等待新版AirPods的消息,到底苹果还推不推出了呢,毕竟它已经上市两年多了。
日期:11-13