i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
您的位置:首页>>电子商务

狂欢不等双十一 国美康佳大屏彩电提前放“价”

发布时间:2018-11-06 13:42:15  来源:中国聚焦网    采编:黄静  背景:

流入风格和我完全若 www.westps.net  一年一度的双十一又又又来啦,从“光棍节”到狂欢日,现在的双十一定义似乎只剩下便宜、划算、血拼、囤货、剁手了。双十一购物确实省钱,所以小伙伴们还是该剁手时就剁手,勿须犹豫啊。今年双十一,想换大屏彩电的小伙伴注意啦,10月30日-11月12日,国美与康佳强强联手,康佳大屏电视放“价”优惠,65英寸4K大屏直降千元,指定机型更有好礼相送,买即赠价值2680元净水器一台。 都有哪些爆款热销好货,下面小编安利一波走起。

图片1.jpg

 现在55英寸大屏彩电,基本已经成为每个家庭客厅普及尺寸,普通55英寸彩电没什么好稀奇的,下面小编给大家安利的一款康佳55英寸高品质AI智能彩电,无论是从颜值还是黑科技功能上都彻底颠覆你对传统彩电的认知观,康佳带你走入AI彩电新时代,体验不一样的生活感受。

图片2.jpg

 康佳LED55A1 55英寸 4K超薄无边框   多屏互动 智能彩电

 如今科技水平发达,人们对彩电除了有大屏、最佳视觉效果的需求外,好电视还要更善解人意??导?5A1搭载人工智能2.0想要什么,只要你动动口就行,生活百科、天气股市、节目查找等,迅速帮你找到。更强大的是它不仅是一个大屏彩电,还能通过它实现声控家里其他家电。支持连接目前市面上多品类红外??厣璞讣业?,如空调、电风扇、机顶盒等设备,开关、功能调节一步到位声音操控。一台电视让全屋电器全部实现声控智能操作,康佳55A1带你走进家居智能新时代?;诨棺源导讶襅歌专业功能,大屏共享,手机变话筒,专业测评分,高品质伴奏,智能调音,K哥再也不用去KTV在家照样也能嗨;哈曼卡顿音响震撼听觉。不仅功能强大颜值更是巅峰之作,鎏金超薄金属机身,薄出新高度,深摩卡金属边框,采用钻石切割工艺,熠熠生辉,尽显细致非凡格调,天生的客厅艺术品,品质生活上乘之选。

图片3.jpg

 康佳OLED65V91U 65 英寸 自发光曲面4K液晶电视

 突破传统超薄界限,5.9mm薄如蝉翼,美得令人窒息;窄如丝线的边框设计,令视野如脱缰的野马奔腾驰骋,波澜壮阔,视界无界;每个像素自发光,100倍于液晶电视的无限对比度,画面层次感超强;0.001m响应时长,4000倍于液晶电视的极速响应,畅享速度与激情;颜色变现力远超液晶电视,颜色更纯正,色彩绚丽;真正HDR,呈现给您大自然本真色,彰显细节之美;830万像素点自动控光,无限对比度带来至臻黑色;4色4K色彩更丰富,透明率提高60%,画质更清晰;内配康佳顷巨资打造的易学专业教育平台,涵盖幼儿早教、义务学堂、太极瑜伽等视频资源,从此开启多彩生活。

图片4.jpg

 看过以上两款康佳超级电视强大的黑科技功能,你有没有被种草?赶紧来国美抢购吧,凡在活动期间购买康佳55A1/55A2/55V92U/55A1C/65A1/65A2/65V91U/65A1C/65R2/65M2/75A1等11款大屏彩电,均可获得价值2680净水器一台,你还在等什么?电视升级刻不容缓,康佳好礼超级净水器抱回家,详情请咨询国美全国线下门店。
关注ITBear科技资讯公众号(itbear365 ),每天推送你感兴趣的科技内容。

特别提醒:本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。


流入风格和我完全若 本文来源:中国聚焦网

本文评论
锤子科技&LEVEL8爆品首战告捷 地平线8号旅行箱获京东双11双冠王
今年的双十一狂欢已落下了帷幕,在刚刚结束的双十一活动中,各大电商平台都交出了亮眼的成绩,各商...
日期:11-13
京东双十一超级战报:三星显示器再夺显示器品类销量销额双冠王!
双十一热度在减退,剁手之后的我们一边享受着拆快递拆到手软的“甜蜜痛苦”,一边默默立...
日期:11-13
8亿!九牧双11九连冠
九牧又双叒叕夺冠了!
 在全体九牧人的努力下,
 今年双11九牧销售额再创新高!
日期:11-13
拍拍二手11.11成大黑马,销售总额同比去年提升超150%
11.11,号称电商界最疯狂的购物狂欢“斗兽场”!各大平台尽显特色、频出奇招,意图在一年...
日期:11-12
2分钟出库 8分钟送达!心怡科技双十一首单再刷纪录
2018天猫双11又一个新纪录诞生!仅用1小时47分26秒,成交额突破1000亿大关,比去年快了7个半小时。同一...
日期:11-12
网易智造制暖系列成双11爆款,抓住最后优惠时机!
在双十一零点的倒计时期,开创了精选电商模式的网易严选基于平台用户的购买数据,推出“11.11...
日期:11-12
苏宁数码双十一战报:90后消费增长243%
双十一大战落下帷幕,12日苏宁数码公布了一组《数码超级战报》,今年双十一期间,80后越来越持家,...
日期:11-12
天猫双11狂欢,火影笔记本双11销量再创新高
今年的双11再次让世界见证了中国速度和中国消费者的购物实力! 2分05秒!天猫双11交易额超100亿元,28...
日期:11-12
双11零点后
娱乐的盛宴结束了。在3个半小时的漫长等待后,舞台中央被替换成显示双11交易额的大屏幕。一位男性主...
日期:11-12
电商文体委选拔解说有诀窍,苏宁狮王赛局很大
?11月10日,耗时一个多月的苏宁“狮王全球邀请赛S1”总决赛终于打响。在《炉石传说》游...
日期:11-11
苏宁狮王争霸赛Time发威零封淘汰土豆明
提到双十一,大家想到的都是电商狂欢,而此次苏宁跨界电竞举办的全球狮王争霸赛,则给电竞迷超多惊...
日期:11-11
2.4亿人观看、热搜霸榜!天猫双11狂欢夜口碑爆棚 网友:提前过年
极限男人帮首次PK三胜跑男团、易烊千玺千式苏音献唱、玛丽亚·凯莉惊艳开嗓、米兰达·...
日期:11-11
这个双11 天猫精灵,动动嘴,给家人换台车?
日前,经国务院同意,工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局印发...
日期:11-11
渡边·自信·直美,惊艳造型亮相天猫双11狂欢夜现场
想必,天猫双11狂欢夜现场超级强悍的阵容早已让人目不暇接了,不过,当有着日本第一网红,本业是搞...
日期:11-10
爆款智能音箱天猫精灵方糖 双11历史低价不容错过!
在去年的双11当天,AI智能音箱天猫精灵X1一天售出超百万台,创下历史记录。
日期:11-10
天猫精灵覆盖未来城市生活 实现你的无限想象
距离天猫双11开始还有不到12小时,从前段时间的玩法来看,今年的双11不止是线上购物狂欢,而变成了...
日期:11-10
双11什么值得抢?家庭全能神器天猫精灵仅售69!
 双11将至,你是否已迫不及待把所有的心仪好物都加入购物车了呢?对于全家人来说,你可能还需要一款时...
日期:11-10
“坏爸爸”带着女儿演绎原创歌曲,双十一红孩子有点厉害
一年一度的时尚模特大秀——维密刚刚落幕,一场与国际接轨,专属于孩子们的型秀大赛在国...
日期:11-10
活成自带光环的女主,双十一0点苏宁两小时秒杀专场铺路
什么样的生活才称得上美好?
 就像最新美剧《you》里面的女主,从社交状态来看,人美、朋友...
日期:11-10
这个双11,天猫精灵要用AI为你的家装上操作系统
提到操作系统,你脑海中最先想到的是什么?
从上世纪初期第一代电脑诞生到现在,人们见识了DOS, Win...
日期:11-10