i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
您的位置:首页>>人物动态

人人车CEO李健获2018“年度科技创新CEO”奖

发布时间:2018-11-06 11:12:20  来源:互联网    采编:黄静  背景:

流入风格和我完全若 www.westps.net   近日,2018广东互联网大会暨2018全球未来科技大会举行?;嵋槠诩?,iiMedia Research Group(艾媒咨询集团)在现场主办了2018全球卓越成就奖颁奖盛典,凭借在二手车领域的持续创新,人人车CEO李健获得2018全球卓越成就奖“年度科技创新CEO”奖项。从首创C2C虚拟交易模式,到推出业内首家二手车严选商城,李健将互联网模式、人工智能技术落地应用到二手车交易,为整个行业带来变革,让中国二手车市场迸发了新的活力。

  据了解,“2018全球卓越成就奖”是国内规格最高、涉及领域最广、权威第三方评选的科技奖项,是对新经济领域企业奋斗成果的验证与肯定,被誉为新经济行业的“奥斯卡”。本次评选邀请了50余家最具权威的行业协会、投资机构及行业专家参与评审,更有覆盖全球的海量网民参与投票,评选行业最强中坚力量。人人车李健、拼多多黄铮、哈罗单车杨磊等知名互联网企业家,共同获得了此项大奖。

  (人人车代表上台领奖)

  作为互联网创业者,李健是国内首位把创新技术带入到二手车行业的企业家。在李健的带领下,创新已成为人人车的标签。自公司成立以来,人人车就一直坚持创新,以变革行业为目标,通过直卖个人让信息更加透明,并提供完善的售后服务,解决二手车市场时空错位、服务质量参差不齐的难题。为此,人人车首创249项专业检测、7*24小时疾速响应客服体系,并为用户提供14天无理由退车,1年或者2万公里的质保,让人们放心买车、卖车、用车。

  在李健看来,经过数年的发展,二手车行业已经成为万亿级的庞大市场,并步入了以技术创新为驱动的2.0时代,技术创新正在成为新阶段驱动行业发展的变革力量,无论是从获客、定价、服务、售后等现有业务效率与能力的提升方面,还是进一步丰富业务生态、推动汽车流通行业变革等方面,技术创新都在发挥越来越重要的作用。

  正基于此,人人车推出人工智能定价系统,基于人人车积累的上亿级车辆数据,通过AI及大数据技术的应用,对车辆年限、维保记录、品牌、新车价格等行业因素进行多重分析处理,对车价进行精准预估,给出合理价格。目前,该定价系统的出价准确率高达99.5%,促使交易周期缩短75%,一次带看成交率提升50%。

  对于李健来说,创新是永不止步的。今年9月,人人车率先推出行业首家二手车严选商城。采用专家选品模式,从海量好车中精选最优质车源,在线上线下集中展示售卖,打造线上线下一体的二手车交易闭环。为用户提供“闭着眼买好车”的二手车新零售体验。李健表示:“随着二手车电商发展进入新零售阶段,人人车将持续以用户所需为根本,加大创新和技术投入,掀起二手车直卖的全新革命。”

  发展至今,人人车通过模式创新、技术创新,成为了中国二手车行业的突破者和变革者。未来,人人车将在创新上持续奋进,为整个行业的发展积累更多的资源,提供更多资金用于技术研发,通过创新型技术手段,优化二手车交易环节,加速车辆流转效率,推动中国二手车行业向更加智能化、科技化、规范化的阶段迈进。
关注ITBear科技资讯公众号(itbear365 ),每天推送你感兴趣的科技内容。

特别提醒:本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。


流入风格和我完全若 本文来源:互联网

本文评论
Wecash CIO李昊:金融科技企业出海必须守稳技术根基
“wecash既是先行者,也是探索者,未来基于金融服务的后发优势也将逐步体现。”10月25日,we...
日期:11-12
贝壳CEO彭永东:工具进化、精细分工、坚守价值观是行业发展三条主线
作为技术驱动的品质居住服务平台,贝壳找房上线200天走出全速发展曲线。截至2018年10月末,贝壳成功...
日期:11-12
阿里CEO张勇谈双11:90后消费者占46% 这让我很吃惊
11月12日消息,今日凌晨零点,2018年天猫“双11全球狂欢节”落下帷幕,交易额最终定格在2...
日期:11-12
阿里张勇总结天猫双11:因为共同相信  所以创造共同看见
11月12日凌晨消息, 阿里巴巴天猫双11于11日凌晨正式打响,经过24小时鏖战,最终交易额锁定在2135亿...
日期:11-12
李彦宏乌镇谈人工智能未来:相信常识不要怕,大胆拥抱它!
近日,第五届世界互联网大会在浙江乌镇召开。11月8日,百度创始人、董事长兼CEO李彦宏与腾讯董事局...
日期:11-09
乌镇时间|凡普金科CEO董祺:业务模式决定金融科技企业技术为重
精彩纷呈的第五届世界互联网大会在11月9日上午落下帷幕,可以预见的是,围绕互联网、人工智能、金融...
日期:11-09
张亚勤的“百度技术时代”,如何用AI“开疆拓土”
张亚勤负责探索百度新业务的技术和应用边界,也就是说要用他身为科学家的智慧,去拓展百度更广阔的...
日期:11-09
王树彤,和乌镇“她饭局”
饭局,向来是乌镇世界互联网大会的标配,也是一枚中国互联网发展的风向标。
日期:11-09
李彦宏对话马化腾:新时代数字经济的BT猜想
11月8日,在2018世界互联网大会企业家高峰论坛上,百度创始人、董事长兼CEO李彦宏与腾讯董事局主席...
日期:11-09
微软柯睿杰:中国对全球数字化转型的作用难以替代
在中国国际进口博览会的3号馆,一系列耳熟能详的智能与高端装备品牌企业馆均座落于此。即便如此,有...
日期:11-09
网易有道CEO周枫:翻译机市场今年热闹背后其实才刚开始
一年一度的互联网大会已经在浙江乌镇拉开帷幕。就在8日晚间,网易传媒旗下的网易科技、网易智能、网...
日期:11-09
李彦宏对话马化腾:百度AI开放平台,不要怕,大胆用!
11月8日,2018世界互联网大会,在以“新时代的数字经济”为主题的企业家高峰论坛上,百度...
日期:11-08
无处不在的AI!李彦宏:已覆盖国民经济三大产业
11月8日,第五届世界互联网大会在乌镇召开,本届大会以“创造互信共治的数字世界—&mdash...
日期:11-08
华为张平安:移动互联网技术创新创造智慧未来
2018年11月8日下午,第五届世界互联网大会金融资本与互联网技术创新论坛在乌镇举行,论坛宣布中国数...
日期:11-08
贝壳找房CEO彭永东:产业互联网提升用户体验 技术+平台构建智能居住生态
贝壳找房CEO彭永东发表《物联网 新居住》主题演讲
  随着人们美好居住需求的日益增长,万物互联...
日期:11-08
付长青:智能网联时代,智慧交通将由被动监测变为应需服务
“随着智能网联、自动驾驶的发展,非机动车和行人的路权保障程度将得到极大的提高、交通违法率...
日期:11-08
无人接盘FF 贾跃亭要凉:员工最苦逼
据CNET北京时间11月8日报道,法拉第未来当前的状况非常糟糕。
日期:11-08
锤子以后不再做手机了?老罗回应:手机会继续做,搞不定傻X是我们无能
在中国智能手机行业里,锤子科技及创始人罗永浩创业以来推出了7款手机,总销量据统计也就是300万台左右,在国内每年5亿左右的销量里可谓沧海一粟,不值一提。
日期:11-08
瞭望船头,秉笔春秋 一点资讯记者节致敬媒体人
从边防哨所到城市中心,从奥运现场到春运前线,他们长期扎根一线为记录社会历史做贡献,却甘于隐身...
日期:11-08