i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
您的位置:首页>>人物动态

腾讯林海强:做二次元IP的孵化器

发布时间:2018-11-02 19:34:35  来源:互联网    采编:即时新闻  背景:

流入风格和我完全若 www.westps.net  11月2日,2018腾讯全球合作伙伴大会·二次元分论坛在南京举办,现场邀请数位二次元行业从业者一起共同交流二次元内容创作、IP衍生孵化及商业化的观点。在论坛现场,腾讯公司平台与内容事业群增值产品部波洞星球负责人林海强发表《让你的创作发光:腾讯的二次元内容培育之道》主题演讲。林海强表示:“波洞星球致力于帮助创作者打造精品内容,携手成长,共创一个更完善的二次元生态。”

(腾讯公司平台与内容事业群增值产品部波洞星球负责人林海强)

 以下为演讲实录:

 大家下午好!

 没想到这么快就在不到两个月的时间和合作伙伴、行业媒体在合作伙伴大会又见面了,大家都知道在8月份我们刚刚发布了波洞星球,在过去的两个多月中,我们也取得了快速的进展和发展,我想和大家分享两个我的看法。

 最近二次元生态链出现了很多声音,包括平台欠薪,缩减投入,包括漫画要走向付费的过程。我过去8年的时间一直在做移动游戏和网络文学,完整的经历了中国移动游戏的发展和中国网络文学发展历程,我个人怎么看待最近的市面上的声音和看法?

 过去在整个二次元的内容,尤其是动漫内容的过程中,很多内容从业者出发点不是怎样把内容做好,而是通过内容获得平台的支持,在平台赚多少的稿费。最近的变化和行业过程中,相信会给真正用心做内容的工作室和个人作者带来更大的发展空间。

 上一次波洞星球发布会就讲过,波洞星球的定位是希望能够快速、有方法、整合上下游资源的来帮助内容从业者去快速的让作品和用户、上下游的衍生团队联动起来。

 什么样的内容是精品IP?第一,要有稳定的阅读群体,每天、每周、每月都有固定群体能够跟着节奏去追捧作品。第二,能够主动卷入更多的人来自发的创作内容,就像PGC的原创内容,经过一段时间和用户的接触和互动,有更多的KOL能够自发的做作品内容的衍生。第三,让粉丝个人通过创作作品内容的衍生品获得成功。这样的内容是一个精品的IP。

 什么样的内容是具备成为精品IP的潜质的内容?

 第一,有非常正确的价值观;第二,有明确的受众群体;第三,要有稳定的连载和品质;第四,要具备在多平台衍生的可能。

 我们希望和什么样的合作伙伴来一起去做作品的创作?

 第一,有非常强大的剧情能力,一个优秀的内容对于编辑的剧情的拓展、可延展性,包括剧情的深度和剧情的高潮迭起的掌控,对于团队是要求非常高的;第二,要有非常出色的团队实力。整个团队综合性的实力,不管是编辑还是画手,甚至是团队的稳定性,要求都非常高;第三,要有稳定的产能,内容作品需要持续的输出性、持续抓用户的粘性,是一个优质内容非常需要具备和持续拓展的;第四,爱与热情。

 我们能够做什么?我们希望能够帮助PGC内容作者和UGC内容作者,在作品全生命周期的过程中提供培育计划,过去一年我们团队通过几十部作品的培育沉淀了一些方法。

 预热期:我姑且用“宣发”这个词讲方法,针对作品卖点做不同的和用户接触的包装,预热期5天,作品还没有上线的时候可以做到20万收藏,1000万人气;

 爆发期:一般建议内容积累到三话或者是五话,这样的爆发过程中,我们可以快速的将作品的人气推到5000万-1亿,快速积累原始核心口碑用户的过程;

 运营期:这源于整个预热到爆发的建设,我们会针对一个作品做更长线的运营,作品上线爆发以后根据节点,把握每一次节点的爆发,配合这些节点做持续的运营和资源的投入。

 这个过程当中,波洞星球对比行业最大的不同是什么?

 我们能够快速的对PGC内容和UGC内容做结合。大家可以看到,在波洞星球上有非常多的海量的UGC的创作,比如说cos的创作,声优声漫的创作、同人的创作。

 首先我们会自己投入一些运营成本和头部的KOL,比如说声优,头部知名coser,包括签约同人的作者,会和他们定制PUGC内容,鼓励平台上自发认证的KOL来参与基于内容的专题内容。通过这些专题的设定能够引发平台大量的日常普通用户来参与UGC创作和评论。

 经过PGC和UGC的联动,我们看到一个作品在后期,相对来说是比较成熟的阶段,我们希望能够发挥波洞星球的优势,帮助原创内容去做好IP衍生的初心,像QQ个性装扮,包括平台内部KOL的图文和资讯创作。中期,我希望能够帮助内容去定制,像有声读物,包括广播剧,这些内容能够通过平台内自有的KOL创作,并分发到腾讯体系内的各个垂直平台上。在整个IP的后期,波洞还希望能够引入衍生品的制作

 在过去的大半年的时间中,我们也有一些合作伙伴的反馈,比如说《猎能者》,上线一小时人气超过1000万,包括《百妖异闻》,上线三天突破了50万人气。我们也在按照方法和计划,帮助作品开始尝试他们自己生命周期的阶段衍生,包括在QQ厘米秀推出以漫画为原型的角色,包括个性装扮,包括在微视的短视频的平台中输出了很多高潮剧情的内容,帮助作品做更多被用户去接受和喜欢的衍生投入。

 可以看到整个生态在波洞星球运转以后,行业里比较知名的KOL快速入驻到波洞星球中,已经开始积累了非??晒鄣姆鬯?。

 国内的二次元内容虽然可能经历了比较久的发展周期,但是我一直觉得行业是缺少规则的,是缺少判定的。比如说我看了很多现在ACGN的行业媒体账号,经常能够看到PGC、UGC和PUGC的说法,但是基本上没有看到过有人愿意站起来把PGC和UGC和PUGC的从业者整合起来,让他们不再割裂。

 国内二次元生态中,不仅靠内容的创作者真正用心去做这些内容,同时也需要平台能够站出来制定规则,需要整合内容的上下游,像游戏的厂商、衍生品的厂商、影视团队能够一起参与进来,真正用心再去寻找你的合作伙伴,去找到好的内容,一起去努力把它打造成5年、10年、20年、30年的IP作品,而不是为了去迎合短期的行业热度和短期的风口,而是应该去为了抢占这样好的内容。

 最后,希望有更多的合作伙伴,不管是PGC的作者还是KOL,能够加入到波洞星球的阵营中,能够跟着我们一起去成长。我相信通过努力,我们一定能够和所有的内容创作者一起去发光,非常感谢大家!
关注ITBear科技资讯公众号(itbear365 ),每天推送你感兴趣的科技内容。

特别提醒:本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。


流入风格和我完全若 本文来源:互联网

本文评论
Wecash CIO李昊:金融科技企业出海必须守稳技术根基
“wecash既是先行者,也是探索者,未来基于金融服务的后发优势也将逐步体现。”10月25日,we...
日期:11-12
贝壳CEO彭永东:工具进化、精细分工、坚守价值观是行业发展三条主线
作为技术驱动的品质居住服务平台,贝壳找房上线200天走出全速发展曲线。截至2018年10月末,贝壳成功...
日期:11-12
阿里CEO张勇谈双11:90后消费者占46% 这让我很吃惊
11月12日消息,今日凌晨零点,2018年天猫“双11全球狂欢节”落下帷幕,交易额最终定格在2...
日期:11-12
阿里张勇总结天猫双11:因为共同相信 所以创造共同看见
11月12日凌晨消息, 阿里巴巴天猫双11于11日凌晨正式打响,经过24小时鏖战,最终交易额锁定在2135亿...
日期:11-12
李彦宏乌镇谈人工智能未来:相信常识不要怕,大胆拥抱它!
近日,第五届世界互联网大会在浙江乌镇召开。11月8日,百度创始人、董事长兼CEO李彦宏与腾讯董事局...
日期:11-09
乌镇时间|凡普金科CEO董祺:业务模式决定金融科技企业技术为重
精彩纷呈的第五届世界互联网大会在11月9日上午落下帷幕,可以预见的是,围绕互联网、人工智能、金融...
日期:11-09
张亚勤的“百度技术时代”,如何用AI“开疆拓土”
张亚勤负责探索百度新业务的技术和应用边界,也就是说要用他身为科学家的智慧,去拓展百度更广阔的...
日期:11-09
王树彤,和乌镇“她饭局”
饭局,向来是乌镇世界互联网大会的标配,也是一枚中国互联网发展的风向标。
日期:11-09
李彦宏对话马化腾:新时代数字经济的BT猜想
11月8日,在2018世界互联网大会企业家高峰论坛上,百度创始人、董事长兼CEO李彦宏与腾讯董事局主席...
日期:11-09
微软柯睿杰:中国对全球数字化转型的作用难以替代
在中国国际进口博览会的3号馆,一系列耳熟能详的智能与高端装备品牌企业馆均座落于此。即便如此,有...
日期:11-09
网易有道CEO周枫:翻译机市场今年热闹背后其实才刚开始
一年一度的互联网大会已经在浙江乌镇拉开帷幕。就在8日晚间,网易传媒旗下的网易科技、网易智能、网...
日期:11-09
李彦宏对话马化腾:百度AI开放平台,不要怕,大胆用!
11月8日,2018世界互联网大会,在以“新时代的数字经济”为主题的企业家高峰论坛上,百度...
日期:11-08
无处不在的AI!李彦宏:已覆盖国民经济三大产业
11月8日,第五届世界互联网大会在乌镇召开,本届大会以“创造互信共治的数字世界—&mdash...
日期:11-08
华为张平安:移动互联网技术创新创造智慧未来
2018年11月8日下午,第五届世界互联网大会金融资本与互联网技术创新论坛在乌镇举行,论坛宣布中国数...
日期:11-08
贝壳找房CEO彭永东:产业互联网提升用户体验 技术+平台构建智能居住生态
贝壳找房CEO彭永东发表《物联网 新居住》主题演讲
 随着人们美好居住需求的日益增长,万物互联...
日期:11-08
付长青:智能网联时代,智慧交通将由被动监测变为应需服务
“随着智能网联、自动驾驶的发展,非机动车和行人的路权保障程度将得到极大的提高、交通违法率...
日期:11-08
无人接盘FF 贾跃亭要凉:员工最苦逼
据CNET北京时间11月8日报道,法拉第未来当前的状况非常糟糕。
日期:11-08
锤子以后不再做手机了?老罗回应:手机会继续做,搞不定傻X是我们无能
在中国智能手机行业里,锤子科技及创始人罗永浩创业以来推出了7款手机,总销量据统计也就是300万台左右,在国内每年5亿左右的销量里可谓沧海一粟,不值一提。
日期:11-08
瞭望船头,秉笔春秋 一点资讯记者节致敬媒体人
从边防哨所到城市中心,从奥运现场到春运前线,他们长期扎根一线为记录社会历史做贡献,却甘于隐身...
日期:11-08