i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
您的位置:首页>>数码家电

别光看小米8青春版的优点,它的缺点也很明显!

发布时间:2018-09-29 15:07:05  来源:ITBear科技资讯     采编:贺飞  背景:

流入风格和我完全若 www.westps.net   日前小米8青春版在成都正式发布,这是小米8系列的又一款新机。今年小米不管是和魅族还是荣耀之间火药味都是相当的浓,从魅族16售价比小米8低一块钱再到荣耀8X引起消费者一片“真香”称赞,所以为了能抢回面子,小米便调整了产品布局,将小米8做成一个系列,而小米8青春版也就这样诞生了。

  此次小米8青春版发布给人的第一印象则是小米手机的颜值终于回来了,要知道这几年小米手机在外观上的变动没什么区别,因此遭到了不少消费者的吐槽,而此次小米8青春版采用了渐变色设计,并能实现镜面效果,因此不少网友纷纷表示颜值终于回来了。这也是时隔6年,继小米手机青春版、小米1S青春版两款手机之后,小米对青春版产品线的重启。

  外观上, 小米8青春版正面依旧是刘海全面屏,6.26英寸LCD屏幕,采用2.5D玻璃设计+金属中框的设计,拥有暮光金、梦幻蓝和深空灰三种配色,再配上镜面纳米溅镀工艺打造的独特镜面效果,有着与普通渐变设计手机不同的质感。该机没再采用竖排双摄,而改成了横排双摄,算是有了点新意。

  配置上,该机搭载骁龙660处理器内存组合4G+64G、6G+64/128G,电池容量3350mAh,支持后置指纹识别、快充等。拍照上采用了2400万像素的索尼IMX576前置摄像头,后置1200万像素+500万像素双摄,支持AI模式,可以对拍照的场景进行识别并进行针对性优化,进一步提升拍照效果。

  售价上4GB+64GB起售价格1399元,6GB+64GB版本则为1699元,6GB+128GB版本则为1999元。从上述的性能、拍照来看,该机的表现还是可圈可点的,不过在你心动下单之前,关于这款手机的缺点,ITBear科技资讯(微信公众号:itbear365) 的小编倒觉得你也应该了解下,虽然有的人可能觉得这无所谓,但对于有些人来说这些缺陷也是很重要的关注点。

  首先小米8青春版的刘海设计小编就不说了,毕竟很多消费者还是不能接受的。再者小米8青春版采用的是超大LCD屏,这样的屏幕相较于目前市面上流行的AMOLED屏幕来说成本更低、画面对比度更低、不支持息屏显示、更加的耗电等,不过鉴于小米8青春版是一款中低端机型,采用这样的屏幕也是可以理解的。小编觉得很多人接受不了的恐怕是没有3.5mm耳机孔和红外??匕?,还有就是续航能力差,虽然骁龙660是一款很不错的芯片,但毕竟发布两年,已到了淘汰的边缘,功耗可想而知,配备3350mAh的电池,明显的“力不从心”!

  此外,小米8青春版的性价比也不是很高,虽然4GB+64GB版1399元看上去价格很实惠,但是配置和售价相近,同样搭载骁龙660处理的机型一大把,像小米6X 1299元起、OPPO Z1 1598元起、360手机 N6 Pro 1099元起,这样一比的话,小米8青春版也并没有很便宜,甚至有网友直呼:“999元不能再多了!” ,看来很多小伙伴也觉得该机的性价比不是很高啊,你认为呢?说说你的看法吧,一起讨论下。
关注ITBear科技资讯公众号(itbear365 ),每天推送你感兴趣的科技内容。

特别提醒:本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。


流入风格和我完全若 本文来源:ITBear科技资讯

本文评论
荣耀Magic 2明天开抢!动心了
11月12日消息,荣耀手机官方预告,荣耀Magic 2将于11月13日上午10:08再次发售,6GB+128GB版本售价3799元,8GB+128GB版本售价4299元,8GB+256GB版本售价4799元。
日期:11-13
完胜指纹 荣耀Magic2这杀手级功能了解下
智能手机的硬件发展一直在飞速前进,近几年最普遍的就是摄像头数量的增长。在后置摄像头增多后,前置摄像头也不甘寂寞,开始了多镜头设计。
日期:11-13
买买买!今年苹果要推出最期待新品:新版AirPods
很多人都在等待新版AirPods的消息,到底苹果还推不推出了呢,毕竟它已经上市两年多了。
日期:11-13
苹果中国闹心:iPhone XR/XS卖不动
 分析师纷纷下调iPhone今年的出货量,主要原因是苹果面临在中国市场iPhone需求量降低的情况,今年的iPhone XR、iPhone XS上市后的市场表现都很一般。
日期:11-13
iPhone终于要和刘海说再见!将迎来屏下摄像头技术?
11月12日消息,近日,美国专利商标局(USPTO)公布了苹果的一份新专利。根据该专利了解,苹果有意开发一款摄像头和必备传感器阵列完全藏于屏幕下方的智能手机,借此实现“真全面屏”设计。
日期:11-13
对标小米!荣耀10系列新成员官宣:要火
如昨日官微预热,今天上午,荣耀手机正式官宣了荣耀10系列的新成员——荣耀10青春版。
日期:11-13
西安团队解散?360手机这样回应
日前有媒体报道称,今年9月底,360手机解散了其在西安的手机研发团队,大批西安员工离职,员工可获N+1离职补偿。
日期:11-13
小米8青春版4+128GB突然官宣:性价爆表 买
昨日,小米手机官微发布预热海报称:“小米青春专列,明天上午邀你出发。”海报文案显示,“一列开往青春的地铁”,“明天发车,重返感动”。
日期:11-13
iPhone感冒:全球供应链跟着打喷嚏
苹果的iPhone手机还是不是全球最好的智能手机?这个问题可能没有统一的答案,但是要说苹果的供应链是全球智能手机厂商中最重要的,这个问题没人会反对——对很多公司来说,一旦打入苹果供应链,那就跟捡到摇钱树一样。
日期:11-13
锤子被曝没钱了裁员60%!罗永浩彻底怒了
有媒体报道称,锤子科技陷入了资金荒,钱少到以至于都不够支付员工工资的,而长此以往的话....
日期:11-13
三星Galaxy F可折叠手机概念视频:基于原型机制作
经过多年的泄密和传闻后,三星终于准备好在明年的某个时候推出其首款可折叠手机,并且此前已经展示...
日期:11-13
智米双11支付破4亿 空调/马桶盖等多渠道品类销量No.1
11.11购物节刚刚迎来收官,小米生态链企业smartmi智米科技迎来更出色战绩。截至11日,智米全渠道支...
日期:11-13
来自真实评测的推荐,最值得购买的无线吸尘器——斐纳TF-X60
如今,各大商家会定期举办降价促销活动,很多消费者在低价面前往往容易“迷失自我”,买买买...
日期:11-13
无渐变不青春,荣耀10青春版11月21日北京发布
11月13日,荣耀官微@荣耀手机正式公布,荣耀10青春版将于11月21日在北京发布,朱正廷将以“荣耀手...
日期:11-13
飞利浦影音双11返场火力全开
没有意外,今年的双11再创记录。只是不知道在这场购物狂欢之中,你是否依旧“四肢健全”?...
日期:11-13
不用久等  曝苹果AirPods 2今年开卖
11月13日消息 之前新的苹果AirPods无线耳机已经通过蓝牙SIG认证,通常该认证意味着产品即将开卖,现...
日期:11-13
假iPhone维修商猖獗,“贴着”真店走,让果粉们情何以堪?
楼上楼下之隔,却“一个李逵一个李鬼,相差悬殊”——这就是当今iPhone真假维...
日期:11-13
Intel发布XMM 8160 5G基带:6Gbps、2020年商用
11月13日早间消息,Intel宣布推出XMM 8150 5G多?;?,可用于手机、PC和网络设备等。按照Intel的说...
日期:11-13
小米性价比神机怒战三星!即将在韩国开售
据外媒gsmarena报道,小米将于11月19日通过SK Telecom,KT和LG U + 开始在韩国销售Pocophone F1。该...
日期:11-13
小米宣布手机等产品在印度正式涨价
11月13日消息 小米印度公司董事马努·库马尔·贾恩(Manu Kumar Jain)近日在推特上宣布...
日期:11-13